Songs Instrumental Fr.Antonious Zikry Liturgy Hymns
Annual Hymns
Fr. Antonious Zikry
1
Introduction0:43
2
Ten-o-ousht2:28
3
Shere Maria2:50
4
Epouro6:16
5
Ni-savev Teero3:15
6
Tai Shori3:03
7
Tee Shori1:23
8
Hitenni3:15
9
The Pauline3:29
10
Pi-ehmot Ghar1:29
11
E-Aghabi5:07
12
Praxis_Response2:00
13
The Acts4:35
14
Agios2:56
15
Gospel Response1:25
16
Onnof Emmo Maria - Adam Aspasamos6:40
17
Through the intecessions1:16
18
Epshois Evnoti - Watos Aspasmos5:20
19
Pi-Nishti4:01
20
May their holy blessings1:25
21
As it was1:24