Songs Coptic Ibrahim Ayad and Chorus Coptic Melodies II
Coptic Melodies II - Coptic
Ibrahim Ayad and Chorus
1
Ontos (Apostle's Fast)14:43
2
Psalm 150 - Kiahk Praises7:46
3
Epourou6:08
4
Marenousht - (Midnight Praises7:48
5
Asomen (Apostle's Fast)14:36
6
Tolithos Fragis (Resurrection)2:28
7
Evnoti Nai Nan (Conclusion of4:07
8
Shenouti To Makario4:48