Sermons Fr. Abraam Sleman 2000
2000 Sermons
Fr. Abraam Sleman
1
123100alalzeen khadamathom almalaekah42:05
2
Aazam kalam sameatoho albashareyah37:03
3
Alhayah algadeedah fee almaseeh yasoo31:26
4
Alhob allazy yaabor alhawagez45:57
5
Godscommands49:45
6
Godscommandsarabic38:41
7
Lekaytakoontelmazan ra31:16
8
Lemaza natbaa almaseeh39:52
9
Obeloved7:40