4th of the Bohairic A :: `N;o gar pe pigenoc :: الرابع من البحيري - 1

Kiahk Vespers Praises

Cantor Gad Lewis


Coptic
Arabic
Font:

`N;o gar pe [email protected] nem ]nouni `nte [email protected] ]cemne `nka;[email protected] Maria `;mau `mpiMenrit.

أنت هي جنس وأصل داود أيتها العفيفة النقية مريم أم الحبيب.

Pimonogenyc `ebolqen `[email protected] are`jvof [email protected] qen `p]ma] `[email protected] nem pi`Pneuma `mParaklytoc.

الوحيد من الآب ولدته جسدياً. بمسرة أبيه والروح المعزي.

I=y=c P=,=c `pSyri `mV]@ afsouwf `ebol `mmin`[email protected] af[i `noumorvy `mbwk `nqy]@ sa `ntefhotpen `erof.

يسوع المسيح ابن الله تنازل بذاته وأخذ شكل العبد منك حتى أتصلنا به.

Ten]wou ne `w ;y`[email protected] nem pi`aggeloc `nte pi`[email protected] je ,ere ke ,aritwmeny `w ;y`e;meh `[email protected] ouoh P=o=c sop neme.

نمجدك أيتها الأمينة، قائلين مع ملاك البركة، أفرحي أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك.