St. Demiana Doxology - 2nd (Glorification Hymn) :: Ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲁ̀ⲗⲏⲑⲱⲥ

Feast of the Wedding of Cana of Galilee

Wagdi Bishara


Coptic
Arabic
Font:

Ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲁ̀ⲗⲏⲑⲱⲥ: ⲡⲉ ⲡⲓⲱ̀ⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ: ⲉⲧⲁⲥϫⲱⲗϩ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀ⲃⲟⲗ: ⲛ̀ϫⲉ ϯⲥⲁⲃⲏ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ.

بالحقيقة عظيم هو المجد والكرامة التى توشحت بهما العذراء الحكيمة.

Ϯⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲕⲩⲣⲓⲁ: ϯⲙⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲥ: ϯⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲁ̀ⲅⲛⲓⲁ: ϯⲁ̀ⲅⲓⲁ Ⲇⲩⲙⲓⲁⲛⲏ.

السيدة المختارة المحبوبة الحسناء الشهيدة العفيفة، القديسة دميانة.

Ⲑⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲙ̀ⲙⲟⲥ: ⲛ̀ϫⲉ ⲡ̀Ⲟⲩⲣⲟ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲛⲉⲙ ϩ̀ⲙⲉ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ⲉ̀ⲛⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ.

هذه التى قد أختارها الملك المسيح مع الأربعين عذراء اللواتي كن معها.

Ⲛⲓⲙ ⲫⲏⲉ̀ⲑⲛⲁϣ̀ⲥⲁϫⲓ: ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲁⲓⲟ ⲛ̀ⲛⲓϣϯ: ⲱ̀ ϯϣⲉⲗⲉⲧ ⲉⲧⲥⲱⲧⲡ: ϯⲁ̀ⲅⲓⲁ Ⲇⲩⲙⲓⲁⲛⲏ.

من يقدر ينطق بعظم كرامتك أيتها العروس المختارة القديسة دميانة.

Ⲭⲉⲣⲉ ϯⲁ̀ⲅⲛⲓⲁ: ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲉⲉ̀ⲑⲛⲁⲛⲉⲥ: ⲭⲉⲣⲉ ϯⲡⲁⲛⲅ̀ⲓⲁ: ϯⲥⲱⲧⲡ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ.

السلام للعفيفة السلام للحسنه السلام للقديسة المختارة دميانة.

-

السلام للشهيدة السلام للنقية السلام لكلية القداسة العذراء المختارة.

Ⲭⲉⲣⲉ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ⲭⲉⲣⲉ ϯⲁ̀ⲧⲑⲱⲗⲉⲃ: ⲉⲑⲙⲉϩ ⲛ̀ⲉ̀ⲩⲗⲟⲅⲓⲁ: ϯϣⲉⲗⲉⲧ ⲙ̀ⲡⲓϨⲓⲏⲃ.

السلام للبتول السلام لغير الدنسة، المملؤة بركه، عروس الحمل.

Ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏⲉ̀ⲑⲙⲉϩ ⲛ̀ϩ̀ⲙⲟⲧ: ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ: ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏⲉ̀ⲧⲥ̀ⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ: ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

السلام للممتلئة نعمه منذ صباها السلام للمباركة فى جميع العذارى.

Ⲭⲉⲣⲉ ϯⲙⲟⲩⲛⲁⲭⲏ: ⲉⲧⲁⲥϫⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ: ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁ̀ⲥⲕⲩⲧⲏⲥ: ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ.

السلام للراهبة التى أكملت الناموس بالنسك مع الاستشهاد.

Ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏⲉ̀ⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲥ: ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲥⲓⲱⲧ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ: ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲥ: ⲛ̀ⲟⲩⲥⲱⲧⲡ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ.

السلام للتى أحبها والدها مرقص الذى صار بسببها شهيدا مختارا.

Ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ ⲱ̀ ϯⲙⲁⲩ: ⲛ̀ϩ̀ⲙⲉ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ⲉ̀ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲉⲙ̀ⲙⲁⲩ: ⲛⲉⲙⲉ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ.

السلام لك يا ام الأربعين عذراء، اللواتي صرن شهيدات معك.

Ⲱ̀ⲟⲩⲛⲓⲁϯ ⲛ̀ⲑⲟ: ϯⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀Ⲇⲩⲙⲓⲁⲛⲏ: ϫⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲑⲏⲉ̀ⲧⲟ̀ⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ: ϧⲉⲛ ⲧⲉⲅⲉⲛⲉⲁ̀.

طوباك أنت أيتها المختارة دميانة لأنه ليس من يشبهك فى جيلك.

Ⲣⲁϣⲓ ⲑⲏⲉ̀ⲧⲥⲟⲗⲥⲉⲗ: ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ: ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱ̀ⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ: ⲛⲁϩⲣⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

أفرحى أيتها المزينة بالمجد والتهليل فى الفردوس أمام المسيح.

Ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲡ̀ⲣⲉⲥⲃⲓⲁ: ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲕⲩⲣⲓⲁ: ϯⲁ̀ⲅⲓⲁ Ⲇⲩⲙⲓⲁⲛⲏ: ⲱ̀ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲭⲱ ⲛ̀ⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ.

بتوسلات السيدة المختارة العذراء دميانة يا رب أغفر لنا خطايانا.