Ἰούδας ὁ παράνομος

Blessed Holy Week!
I was wondering if anyone here has the Greek text of Ἰούδας ὁ παράνομος in all its proper diacritics and accent markings.
Thanks!

Comments

Sign In or Register to comment.