ⲙⲁⲣⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

ⲙⲁⲣⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉⲛϯϩⲑⲏⲛ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲛϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϣⲉⲛϯ ϯⲙⲉⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ. ⲁⲙⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.

Comments

 • Ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲣⲏϯ ⲡ̀ⲥⲟⲛ Ⲡⲉϣⲉⲛϯ
  Ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ϥⲁⲇⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ Ϥⲏϯ
  Ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲛ ϯⲙⲉⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲕⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲏⲧⲁⲗⲓⲁ
  Ϯϣⲉⲡϩ̀ⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲕ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲕϫⲓⲛⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲡⲟⲥⲧ ⲫⲁⲓ
  Ⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ Ⲡ̀ϭⲥ
 • ϧⲉⲛⲥⲟⲩⲑ̄ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲑⲱⲟⲩⲧ ⲁ̣ⲯ̣̄ⲗ̄ⲇ̄ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉϣⲉⲛϯ ⲡⲓⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉⲧⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲛ̀ⲥⲟⲛ ϫⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϯϣⲓⲛⲓ ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ϯⲡⲣⲟⲭⲕⲉⲩⲛⲏ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲁⲑⲙⲟⲩⲛⲕ. ϯⲟⲩⲟϫ ⲁⲓⲣⲁϣⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲧⲁⲓⲱϣ ⲙ̀ⲡⲉⲕϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲙⲉⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲁⲓⲟϯ. ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⲛ̀ⲁϣ ⲛ̀ⲣⲏϯ ⲁⲕⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
 • Ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ Ⲡⲉϣⲉⲛϯ,
  Ϯϣⲉⲡϩ̀ⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲕ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲕⲥ̀ϧⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲕϫⲓⲛϣⲓⲛⲓ ⲉⲣⲟⲓ. Ϯⲟⲩⲟϫ Ϯϣⲉⲡϩ̀ⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲙ̀Ⲫ̀ϯ. Ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲗⲁⲥ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲟϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲥⲁϧ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲉⲕⲕ̀ⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϧⲉⲛ Ϫⲟⲫⲣⲉ ϧⲉⲛ Ⲕⲏⲙⲓ. Ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲁⲓϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲓ ϩⲓⲧⲟⲧⲧ, ϩⲓⲧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲱϣ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲕⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲡⲟⲥ. Ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲃⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁϫⲓⲛⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ϭⲓⲥⲃⲱ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲕⲏⲙⲓ. Ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲟⲛ?
  Ⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ Ⲡ̀ϭⲥ
 • ϧⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲁⲓϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲗⲁⲗ ⲛ̇ⲁϫⲟⲗϯ  ⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲙ̇ⲡⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ
  ⲁⲅⲓⲟⲥ. Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲃ̄ϯ ⲁⲛⲓⲙⲟⲩⲗϩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ
  ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲓⲧ ⲛ̇ⲟⲩⲯⲁⲗⲧⲓⲥ.

  ⲁⲟⲩⲥϧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲁϥϯⲥⲙⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ
  ⲉⲥϣⲉⲛⲁⲥ ϣⲁ ⲧⲉϥⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̇ⲧⲟⲟⲩⲓ. ⲁⲡⲓⲥϧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲁϥϯⲥⲙⲏ ⲙ̇ⲡⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ  ⲡⲭⲱⲣⲟⲥ
  ⲛ̇ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲛⲁ ⲡⲓⲙⲟⲛⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̇ⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁϥⲉ ⲛ̇ⲧⲉ ϣⲓϩⲏⲧ ⲉⲩϫⲱ
  ⲛ̇ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̇ϯⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲓⲁ. ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̇ϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϫⲉⲛϫⲉⲛ
  ϧⲉⲛ ⲡϣⲱⲕ ⲙ̇ⲡⲁϩⲏⲧ.


  ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲉⲩⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ. ⲙ̇ⲡⲓϣⲱ̄ϣ ⲙ̇ⲙⲱⲟⲩ. ⲉⲧⲁⲓϣⲓⲛⲓ
  ⲉⲧⲁⲙⲁⲩ ⲁⲥⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̇ϣⲏⲣⲓ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲓⲟϯ
  ⲛ̇ⲑⲟⲥ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ. ⲉⲧⲁⲓϣⲉⲛⲥ ⲛ̇ⲧⲉⲥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲏⲓ  ϫⲉ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲥⲱⲧⲉⲙ
  ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲥ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲓⲱⲧ ⲓⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϫ ⲛ̇ⲓⲱⲧ.  ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓϩⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲓⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲓ
  ⲛ̇ⲧⲁϭⲓⲥⲃⲱ ⲉⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲉⲧⲁⲓⲱϣ ⲁⲓⲓ̇ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲁϩⲟ. ⲁⲓϭⲓⲥⲙⲏ ⲉⲡⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲁⲓⲟϯ.
  ⲁⲓⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϩⲱⲥ. ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲁⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̇ⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲓ.
  ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̇ϩⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ
  ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ.  Ϧⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ
  ⲫⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲥ̇ⲟⲛⲓ ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̇ⲁϩⲟ ⲛⲛⲟⲩⲃ
  ⲉⲧⲁ ⲧⲉⲛⲙⲁⲩ ⲭⲁⲥ ⲛⲁⲛ ⲉⲛⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲙ̇ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ
  ⲙ̇ⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ. Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲁⲃⲟⲧ ⲥ̇ⲛⲁⲩ ⲛⲁⲓⲱϣ ⲡⲉ ⲉϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ
  ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.  Ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲛⲓϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ ⲁⲓϫⲉⲛⲉⲛ
  ⲛ̇ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⲛⲉ ⲡⲉⲕⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ Ⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲡⲓⲣⲉϥϫⲱ ⲉⲧⲁϥϯⲧⲟⲧϥ
  ⲛⲏⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲓ ϧⲁ ⲫⲗⲁⲥ ⲛⲁⲡⲁⲥ.


  Ⲉⲧⲁⲩⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲡⲉⲧⲱⲡ ⲉⲡⲏⲓ ⲁⲓⲧⲁⲕⲟ ⲙ̇ⲙⲟϥ ⲉⲓϭⲱⲛⲧ ⲛⲧⲁⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲓⲉⲣϣⲁⲩ. ⲟⲩⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ
  ⲁⲥⲥϧⲁⲓ ⲙⲫⲃⲓⲟⲥ ⲛϯⲁⲅⲓⲁ Ⲧⲩⲙⲓⲁⲛⲏ. ⲁⲓⲥϧⲏⲧϥ ϩⲓ ⲡⲓⲡⲉⲧⲱⲡ.


  Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ, ⲁⲓϫⲉⲛϫⲉⲛ ⲛ̇ϩⲁⲛⲕⲉϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲭⲱⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ Ⲁⲓⲱϣ
  ⲛⲟⲩϫⲱⲙ ϧⲁ ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ. ⲁⲓϭⲓⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ
  ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̇ϣⲣⲱⲓⲥ ⲛ̇ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲙⲡⲁⲃⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ
  ⲛⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲙ̇ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ.
  Ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̇ⲧⲁϣⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲱϣ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϩⲁⲛϫⲓⲛⲥⲟⲙⲥ ϧⲉⲛ
  ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. Ⲁⲓ̇ⲓⲉϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϧ ⲉⲧⲁϥϯⲕⲁϯ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲕⲱϯ ⲛⲥⲁ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲑⲟⲙⲥ
  ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ.

  Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϣⲟⲙⲧ ⲛⲁⲃⲟⲧ, ⲁⲓⲉⲣⲧⲉⲗⲉⲫⲱⲛⲓⲛ ⲛ̇ⲟⲩⲛⲓϣϯ
  ⲛⲥⲁϧ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲛⲁⲃⲓⲗ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϯⲙⲁϯ
  ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. Ⲛⲉ ϣⲁⲓⲣⲱⲓⲥ ϣⲁ ⲧⲫⲁϣⲓ ⲙ̇ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ
  ⲛⲉⲙⲁϥ ⲙ̇ⲙⲏⲧ ⲛ̇ⲥⲟⲩⲥⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲥⲟⲩⲥⲟⲩ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̇ⲧⲁⲓⲟ ϫⲉ
  ⲡⲁⲓⲛⲓϣϯ ⲛⲥⲁϧ

  ⲁϥϯⲙⲁϯ ⲛⲧⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ.

  Ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ
  ⲛ̀ⲧⲁϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̇ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ.
  ⲁⲓⲓ̇ⲉϩⲣⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̇ⲥⲁϧ ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛⲧⲁⲱϣ, ⲥϧⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲣⲁⲟⲩⲱ
  ⲛϩⲁⲛϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲧⲏⲣⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲡⲓⲥⲁϧ
  Ⲕⲁⲙⲁⲗ Ϥⲁⲣⲓⲇ ⲑⲁϩⲙⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ


  Ϩⲓ ⲡⲓⲇⲓⲁⲇⲓⲕⲧⲩⲟ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲫⲏⲣ
  ⲛ̇ⲧⲏⲓ ⲁⲛⲉⲣⲟⲩϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲡϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲣⲱⲧ ϩⲓⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲉϥⲟⲃⲓ
  ⲁⲥⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲁⲥⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ
  ⲡⲉ ⲢⲉⲙⲈⲛⲬⲏⲙⲓ. ⲁⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̇ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲱϣ.  Ⲟⲩⲣⲉⲙⲣⲏⲥ
  ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϧⲁ ⲫⲗⲁⲥ ⲛⲁⲡⲁⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲛ̇ⲁϣ ⲛⲣⲏϯ ⲁϥⲥⲟⲑⲙⲉϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϯⲙⲓ ⲉⲛⲁϥⲟⲓ
  ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲁⲗⲟⲩ. ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲥⲉⲙⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥⲛⲟϫ ⲙ̇ⲙⲁⲩ ⲛⲉ
  ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲣⲉⲥⲃⲓⲁ.


  Ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲁⲕⲱϯ ⲛ̇ⲥⲁ ⲫⲗⲁⲥ ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ
  ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̇ⲥⲏⲟⲩ ⲁⲓϣⲉⲛⲏⲓ ⲉⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. Ⲁⲓⲓ̇ⲉϩⲣⲉⲛ
  ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲥⲁϧ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ϣⲁϥⲓⲕ Ⲇⲉⲙⲓⲁⲛ. ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲗⲁⲥ ⲛⲁⲡⲁⲥ
  ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲟⲛ ⲛ̇ⲧⲁⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ
  ⲙⲡⲓϭⲟϫⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ, ⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲓⲱϣ ⲛⲧⲉ ⲡⲓϭⲟϫⲓ ⲛⲧⲉ
  ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̇ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲪϯ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲁⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲉ ⲙ̇ⲙⲟⲛϯ ⲥⲏⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲁϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ
  ⲉⲡⲧⲏⲣϥ.  ⲁⲓϭⲓⲥⲃⲱ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲙ̇ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ Ⲕⲁⲙⲁⲗ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ
  Ⲛⲁⲃⲓⲗ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲥⲱⲛⲓ Ⲙⲁϫⲇⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ.
  ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲁⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲁ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ. ⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ
  ⲁⲓⲑⲉⲗⲏⲗ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲁⲓϭⲓⲥⲃⲱ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲙ̇ⲫⲛⲏⲃ ϣⲁϥⲓⲕ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛ. ⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ
  ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ́ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲁϣⲫⲏⲣ ⲛⲁⲓⲟϯ ⲛⲁⲩⲱⲛϧ ϧⲉⲛ
  ⲡⲛⲟⲩⲃ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲏⲥ. ϯⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϩⲁⲛϫⲱ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ.
 • edited September 2017
  Pamenrit Pesen]
  ]naerouw qen ouwck
  Oujai qen P[c
Sign In or Register to comment.