Fee Hozn Shadeed

English
Arabic
Font:

Fee hozn shadeed we insehah akeed
ra2eet ilhabeeb fok oowd ilsaleeb
fa sa2alt fee 3agab lima kol za il ta3ab
fa tagasad il sabab ithmee yabdoo ha2ilan

1.في حزن شديد وانسحاق أكيد
رأيت الحبيب فوق عود الصليب
فسألت في عجب لم كل ذا التعب
فتجسد السبب إثمي يبدو هائلا

ya man fowk ilsaleeb,
imhoo ithmee ya habeeb (2)

يا من فوق الصليب
إمحو إثمي يا حبيب

Fee wast il hegoo3 we intefa2 ilshemoo3
ra2ayt yasoo3 bakeyan bel demoo3
kol shawkaten behe kad gharastoha ana
fa hara3t nahwahoo we sarakht ka2ilan

2.في وقت الهجوع وانطفاء الشموع
رأيت يسوع باكيا بالدموع
كل شوكة به قد غرستها أنا
فهرعت إليه وصرخت قائلا

Ya rabee yasoo3 inee a3teref
ithmee kad ga3al ganbak yanzef
lak 3ahdee ya yasoo3 lan ohzenk abaden
sowtee fee kol il reboo3 sa yonadee ka2ilan

3.يا ربى الحبيب إني اعترف
إثمي قد جعل قلبك ينزف
لك عهدي يا يسوع لن أحزنك أبدا
صوتي في كل الربوع سينادى قائلا