A second Psali Adam for Annunciation :: Ⲁⲡⲓⲇⲏⲙⲓⲟⲣⲅⲟⲥ

Coptic
Arabic
Font:

Ⲁⲡⲓⲇⲏⲙⲓⲟⲣⲅⲟⲥ: ϣⲁⲓ ⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ: ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ϯⲑⲉⲟ̀ⲧⲟⲕⲟⲥ.
Ⲃⲟⲏ̀ⲑⲓⲛ ⲉ̀ⲧⲉⲛⲙⲉⲧϫⲱⲃ: ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕϫⲟⲙ ⲛ̀ⲛⲟⲩϯ: ⲙⲟⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲭ̀ⲃⲟⲃ: ⲱ̀ Ⲡⲟ̅ⲥ̅ Ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ.

الخالق أشرق جسدياً من العذراء والدة الإله.
اعن ضعفنا بقوتك الإلهية واعطنا راحة أيها المسيح إلهنا.

Ⲅⲉ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲛⲁⲓ: ⲁⲕⲓ̀ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱϯ: ⲱ̀ ⲡⲓⲣⲉϥⲟⲩϫⲁⲓ: ⲱ̀ ⲡⲓⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲟⲩϯ.
Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ: ϧⲉⲛ ⲡⲓⲯⲁⲗⲧⲏⲣⲓⲟⲛ: ϫⲉ ⲡ̀ⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧ̀ⲫⲉ: ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ϧⲉⲛ Ⲥⲓⲱⲛ.

+ لأنك برحمتك أتيت لأجل خلاصنا أيها المخلص الكلمة الإلهية.
+ داود شهد في كتاب المزامير أن ملك السماء ظهر في صهيون.

Ⲉⲑⲃⲉ ⲡ̀ⲥⲱϯ ⲛ̀Ⲁⲇⲁⲙ: ⲁϥϭⲓⲥⲁⲣⲝ ϧⲉⲛ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϫⲟⲙ: ⲡⲓⲇⲏⲙⲓⲟⲣⲅⲟⲥ.
Ⲍ̅ ⲛ̀ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ: ⲉⲩϩⲱⲥ ⲉⲩⲉⲣϩⲩⲙⲛⲟⲥ: ⲉ̀Ϯⲣ̀ⲓⲁⲥ ⲛ̀ⲁ̀ⲅⲓⲱⲧⲁⲧⲟⲥ: ⲙ̀ⲡⲉⲙ̀ⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲑ̀ⲣⲟⲛⲟⲥ.

رب القوات الخالق من أجل خلاص آدم تجسد من العذراء.
السبع الملائكة يسبحون ويرتلون للثالوث الكلي القداسة أمام العرش.

Ⲏⲏⲡⲡⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ: Ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲡⲓⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ: ⲁϥϩⲱⲗ ϣⲁ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ϯϭ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲑⲛⲉⲥⲱⲥ.
Ⲑⲱⲕ ⲧⲉ ϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥ̀ⲙⲟⲩ: ⲱ̀ Ⲡⲉⲛⲛⲏⲃ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲫⲏⲉ̀ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩϥ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ: ϧⲉⲛ ⲑ̀ⲛⲉϫⲓ ⲛ̀ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ.

+ هوذا الملاك غبريال خادم الأقداس طار إلي العذراء الحمامة الحسنة.
+ لك القوة والبركة ياسيدنا المسيح الذي ظهر اليوم في بطن العذراء.

Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ: ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲫ̀ⲓⲱⲧ: ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ: ⲁϥϭⲓⲥⲁⲣⲝ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲉ̀ⲧⲥ̀ⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ.
Ⲕⲁⲧⲁ ϯⲕⲁϩⲥ ⲱ̀ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲁⲣⲓⲟⲩⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ: ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲁ̀ⲅⲁⲑⲟⲥ: ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛ.

يسوع المسيح المولود من الآب قبل الدهور تجسد من المباركة.
كالطبع أيها المسيح اصنع معنا رحمة حسب صلاحك من أجل والدتك ارحمنا.

Ⲗⲁⲗⲓ ⲱ̀ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ϯⲥⲉⲙⲛⲉ ⲙ̀ⲡⲁⲛⲁ̀ⲅⲓⲁ̀: ⲑ̀ⲙⲁⲩ ⲛ̀Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲡⲓⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̀ⲁⲓⲇⲓⲁ̀.
Ⲙⲁⲣⲉⲛϩⲱⲥ ⲉ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲡ̀ϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̀ⲧϭⲟⲥⲓ: ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ: ϫⲉ ⲟⲩⲱ̀ⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉ̀ⲧϭⲟⲥⲓ.

+ تهللي أيتها العذراء الهادئة الكلية القداسة أم يسوع المسيح الكلمة الذاتي.
+ فلنسبح المسيح ابن العلي مع الملائكة قائلين المجد في الاعالي.

Ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲇⲉ ⲟⲛ: ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ: ⲛⲉⲙ ⲟⲩϯⲙⲁϯ ⲉⲩⲥⲟⲡ: ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.
Ⲝⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲫⲏⲉ̀ⲧⲁϥϭⲓⲥⲁⲣⲝ: ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ⲱ̀ Ⲩⲥ̅ Ⲑⲥ̅ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ: ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ.

والسلام أيضاً يكون على الأرض والمسرة معاً تكون بالناس.
مبارك أنت يا من ولدت من العذراء يا ابن الله نجنا من التجارب.

Ⲟⲩⲱ̀ⲟⲩ ⲛⲁⲕ Ⲫϯ: ϣⲁ ϯⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲓⲁ̀: ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕϩⲟϯ: ⲭⲱ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲁ̀ⲛⲟⲙⲓⲁ̀.
Ⲡⲉⲛⲛⲏⲃ ϫⲱⲣ ⲛ̀ⲛⲓϫⲁϫⲓ: ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕ̀ⲗⲏⲥⲓⲁ̀: ϧⲉⲙϧⲟⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ: ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ̀.

+ المجد لك يا الله إلي الانقضاء ثبتنا في مخافتك واغفر لنا آثامنا.
+ يا سيدنا فرق أعداء الكنيسة اسحقهم مع مؤامرتهم ونميمتهم.

Ⲣⲉⲕⲣⲁⲛ ϥ̀ⲥ̀ⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ: ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ: ⲱ̀ ⲡⲓⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ⲓⲱⲧ: Ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.
Ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ⲣⲟⲛ ⲡⲉⲛⲛⲟϯ: ⲱ̀ ⲡⲓⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ: ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲁ ⲟⲩϩⲟϯ: ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲑ̀ⲗⲩⲯⲓⲥ.

اسمك مبارك في أفواه المؤمنين يا كلمة الآب مخلصنا يسوع.
افرحوا أيها المؤمنون باسم يسوع المسيح مع أمه العذراء الهادئة النقية.

Ⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ: ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲣⲡⲟⲥ: ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲉ̀ⲣⲱⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟϩⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ.
Ⲩⲇⲉⲟⲛ ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ: ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲇⲓⲁ̀ⲕⲱⲛⲟⲥ: ⲙⲟⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲱ̀ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲛⲏⲃ: ⲛ̀ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕ̀ⲗⲏⲣⲟⲥ.

+ استجب لنا يا إلهنا الوحيد الجنس ونجنا من الخوف والشدائد.
+ نطلب من أجل المياه والزروع والثمار والأمطار باركهم وخلص شعبك.

Ⲫϯ ϭⲓⲥⲓ ⲙ̀ⲡ̀ⲧⲁⲡ: ⲛ̀ⲛⲓⲭ̀ⲣⲓⲥⲧⲓⲁ̀ⲛⲟⲥ: ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲛⲟ̅ⲥ̅ ⲉ̀ⲑⲟⲩⲁⲃ: Ⲙⲁⲣⲓⲁ̀ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ.
Ⲭⲉⲣⲉ ϯⲑⲉⲟⲧⲟ̀ⲕⲟⲥ: ⲑ̀ⲙⲁⲩ ⲛ̀Ⲉⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ: ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ: ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ.

وأيضاً الكهنة والشمامسة أعطهم يا سيدنا المسيح نصيباً وميراثاً.
يا الله ارفع قرن المسيحيين من أجل سيدتنا القديسة مريم العذراء.

Ⲯⲩⲭⲏ ⲙⲁⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲛⲱⲟⲩ: ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ: ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ: ⲉⲑⲃⲉ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ.
Ⲱ̀ ⲫⲏⲉ̀ⲧⲁϥϭⲓⲥⲁⲣⲝ ⲉ̀ⲃⲟⲗ: ϧⲉⲛ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ⲛⲟϩⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ: ϧⲉⲛ ⲧ̀ϫⲓϫ ⲙ̀ⲡⲓⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ.

+ السلام لوالدة الإله أم عمانوئيل السلام للملاك الطاهر غبريال.
+ الأنفس نيحها في الفردوس في ملكوتك من أجل العذراء.

 

+ يا من تجسدت من العذراء نجي شعبك من يد المضاد.