St. Gregory: Litany for the Captives :: غريغوري: أوشية المسبيين

English
Coptic
Arabic
Font:

Pray for the captives.

Ⲡ̀ⲣⲟⲥⲉⲩⲝⲁⲥⲑⲉ ⲩ̀ⲡⲉⲣ ⲧⲱⲛ ⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲱⲛ.

صلُّوا من أجلِ المسبيينَ.