Another Doxology for St. Macarius the Great :: Ⲟⲩⲕⲉ ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲉⲑⲃⲉ Ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ :: ذكصولوجية الأنبا مقار الكبير

Font:

Ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁϣϫⲱ ⲁⲛ: ⲛ̀ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲫⲏⲣⲓ
ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲕ: ⲡⲁⲟ̅ⲥ̅ ⲛ̀ⲓⲱⲧ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ

Ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁⲕⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲟⲩ: ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲁⲕϩⲓⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲙⲟⲧ: ⲁⲕⲧⲁⲗϭⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅

Ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲕ: ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲁⲧ ⲙ̀ⲡⲕⲁϩⲓ
ϯⲢⲱⲙⲁⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲤⲩⲣⲓⲁ: ϯⲀⲛⲁⲧⲟⲗⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲤⲡⲁⲛⲓⲁ

Ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ: ⲁⲗⲗⲁ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲟⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗ .ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ: ⲥⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲕⲗⲉⲓⲯⲁⲛⲟⲛ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅

Ⲟⲑⲉⲛ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ⲉⲣⲟⲕ: ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲉⲩⲭⲏ
ⲙⲁϯϩⲟ ⲉⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ:ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲱ ⲡⲁⲟ̅ⲥ̅ ⲛ̀ⲓⲱⲧ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ
ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲫⲟⲣⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ