Praxis Response :: Ⲣⲁϣⲓ ⲑⲉⲗⲏⲗ ⲱ̀ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀Ⲭⲏⲙⲓ :: مرد الإبركسيس

English
Coptic
Arabic
Font:

Let Egypt rejoice and be glad, with its sons and border cities, for the Lover of Man has come, who existed before all ages.

Ⲣⲁϣⲓ ⲑⲉⲗⲏⲗ ⲱ̀ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀Ⲭⲏⲙⲓ: ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲑⲱϣ ⲧⲏⲣⲟⲩ: ϫⲉ ⲁϥⲓ̀ ϣⲁⲣⲟ ⲛ̀ϫⲉ Ⲡⲓⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲓ: ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲉ̀ⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

إفرحوا وتهللوا يا آل مصر، وكل بنيها وتخومها، لأنه أتى إليك محب البشر، الكائن قبل كل الدهور.