4th Sunday of Baba :: الأحد الرابع من بابة

Font:

Ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲧⲱ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲁ̅ⲗ̅. (Ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅: ⲇ̅ , ⲉ̅)
Ⲁⲓⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉ̀ⲃⲟⲗ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅.
Ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ.
ⲉ̀ⲡ̀ϫⲓⲛⲑ̀ⲣⲓⲉ̀ⲙⲓ ⲉ̀ⲛⲓϩⲁⲡ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.
Ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲕⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϯⲛⲁⲁ̀ⲣⲉϩ ⲉ̀ⲣⲱⲟⲩ. Ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ.

Ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲛ ⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲟⲛ ⲓ̅ⲇ̅:ⲕ̅ⲃ̅-ⲗ̅ⲋ̅
Ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲉⲣⲁ̀ⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲓⲛ ⲛ̀ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉ̀ⲁ̀ⲗⲏⲓ ⲉ̀ⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲥⲱⲕ ϧⲁϫⲱϥ ⲉ̀ⲙⲏⲣ ϣⲁⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉ̀ⲃⲟⲗ. Ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲧⲁϥⲭⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲥⲁⲡ̀ⲥⲁ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉ̀ⲉⲣⲡ̀ⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ: ⲉ̀ⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉ̀ⲛⲁϥⲭⲏ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲁϥⲟⲩⲉⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲁⲩ ϫⲱⲧϯⲟⲩ (ⲕ̅ⲉ̅) ⲛ̀ⲥ̀ⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲉⲩϯⲟⲩⲃⲏϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓϫⲟⲗ: ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϯⲟⲩⲃⲏϥ ⲡⲉ. Ϧⲉⲛ ϯⲙⲁϩϥ̀ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲣϣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲉ̀ϫⲱⲣϩ ⲁϥⲓ̀ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲫ̀ⲓⲟⲙ. Ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ̀ⲣⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲫ̀ⲓⲟⲙ ⲁⲩϣ̀ⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ: ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣⲧϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ: ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯϩⲟϯ ⲁⲩⲱϣ ⲉ̀ⲃⲟⲗ. Ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ: ⲁ̀ⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ. Ⲁϥⲉ̀ⲣⲟⲩⲱ̀ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲓ̀ ϣⲁⲣⲟⲕ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ. Ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁ̀ⲙⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲧⲁϥⲓ̀ ⲉ̀ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲛ̀ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀ⲓ̀ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. Ⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ̀ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ: ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲱⲙⲥ ⲁϥⲱϣ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ. Ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲇⲉ ⲁ̀ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲁϥⲁ̀ⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ: ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲁ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲉⲣϩⲏⲧ ⲥ̀ⲛⲁⲩ (ⲃ̅). Ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲧⲁϥⲁ̀ⲗⲏⲓ ⲉ̀ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁϥϩⲉⲣⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ. Ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉ̀ⲛⲁⲩ ϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲫ̀ⲙⲏⲓ Ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲡ̀Ϣⲏⲣⲓ ⲙ̀Ⲫ̀ϯ. Ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲧⲁⲩⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲉ̀ⲙⲏⲣ ⲁⲩⲓ̀ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲡ̀ⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲅⲉⲛⲛⲏⲍⲁⲣⲉⲑ. Ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉ̀ⲧⲉⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲉ̀ⲧⲉⲙ̀ⲙⲁⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲓ̀ⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲧ̀ϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ. Ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⲉ̀ⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛ̀ⲥⲉϭⲓⲛⲉⲙ ⲡ̀ϣ̀ⲧⲁϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉϥϩ̀ⲃⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ̀ⲧⲁⲩϭⲓ ⲁⲩⲛⲟϩⲉⲙ.
Ⲡⲓⲱ̀ⲟⲩ ⲫⲁ ⲡⲉⲛⲚⲟⲩϯ ⲡⲉ: (ϣⲁ ⲉ̀ⲛⲉϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉ̀ⲛⲉϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁ̀ⲙⲏⲛ).
Ⲇⲟⲝⲁ ⲥⲓ Ⲕⲉⲣⲓⲉ.

Ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲧⲱ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲁ̅ⲗ̅. (Ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲗ̅ⲇ̅: ⲕ̅ⲁ̅ , ⲗ̅)
Ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉ̀ⲃⲟⲗ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲥⲟϣ.
Ϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉϥϩⲟⲣϣ ϯⲛⲁⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲉ̀ⲣⲟⲕ.
Ⲡⲁⲗⲁⲥ ⲉϥⲉ̀ⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.
Ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲉ̀ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ. Ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ.

Ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲛ ⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲟⲛ ⲕ̅:ⲁ̅-ⲓ̅ⲏ̅
Ⲛ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲫ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ Ⲙⲁⲣⲓⲁ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲁⲥⲓ̀ ⲉ̀ⲡⲓⲙ̀ϩⲁⲩ ⲛ̀ϣⲱⲣⲡ ⲉ̀ⲧⲓ ⲉ̀ⲣⲉ ⲧ̀ⲭⲣⲉⲙⲥ ⲙ̀ⲃⲟⲗ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉ̀ⲡⲓⲱ̀ⲛⲓ ⲉ̀ⲁⲩⲟⲗϥ ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲓⲣⲱϥ ⲙ̀ⲡⲓⲙ̀ϩⲁⲩ. Ⲁⲥϭⲟϫⲓ ⲟⲩⲛ ⲁⲥⲓ̀ ϩⲁ Ⲥⲓⲙⲱⲛ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉ̀ⲛⲁⲣⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ: ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲱ̀ⲗⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲟ̅ⲥ̅ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙ̀ϩⲁⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ϯⲉ̀ⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ. Ⲁϥⲓ̀ ⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲉ̀ⲡⲓⲙ̀ϩⲁⲩ. Ⲛⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡ̀ⲥ̀ⲛⲁⲩ (ⲃ̅) ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ: ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⲁϥⲉⲣ ϩⲓⲧ̀ϩⲏ ⲙ̀Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲉ̀ⲣⲟϥ ⲉ̀ⲡⲓⲙ̀ϩⲁⲩ. Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ̀ⲛⲓϩ̀ⲃⲱⲥ ⲉⲩⲭⲏ ⲉ̀ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲉ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ. Ⲁϥⲓ̀ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲱⲗ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲡⲓⲙ̀ϩⲁⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ̀ⲛⲓϩ̀ⲃⲱⲥ ⲉⲩⲭⲏ ⲉ̀ϧ̀ⲣⲏⲓ. Ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲉ̀ⲛⲁϥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲁ̀ⲫⲉ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩ̀ⲃⲱⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲕⲟⲩⲗⲱⲗϥ ⲉϥⲭⲏ ⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ. Ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲓ̀ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ϩⲱϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉ̀ⲧⲁϥⲓ̀ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲉ̀ⲡⲓⲙ̀ϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲛⲁϩϯ. Ⲛⲉ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ϯⲄ̀ⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲉ̀ⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ. Ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲉ̀ⲡⲟⲩⲙⲁ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. Ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⲉ̀ⲣⲁⲧⲥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙ̀ϩⲁⲩ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ: ϩⲟⲥⲧⲉ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⲁⲥϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲡⲓⲙ̀ϩⲁⲩ. Ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉ̀ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥ̀ⲛⲁⲩ ⲃ̅ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϭⲓϩ̀ⲃⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲃϣ: ⲟⲩⲁⲓ ϧⲁ ϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲁ ⲣⲁⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁ ⲉ̀ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲭⲏ ⲙ̀ⲙⲟϥ. Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲏⲉ̀ⲧⲉⲙ̀ⲙⲁⲩ ϫⲉ ϯⲥ̀ϩⲓⲙⲓ ⲁ̀ϧⲟ ⲧⲉⲣⲁⲙⲓ: ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲱ̀ⲗⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲟ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ϯⲉ̀ⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ. Ⲛⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲁⲥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁⲥⲫⲟⲛϩⲥ ⲉ̀ⲫⲁϩⲟⲩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉ̀Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲟ̀ϩⲓ ⲉ̀ⲣⲁⲧϥ: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲉ̀ⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. Ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ: ϫⲉ ϯⲥ̀ϩⲓⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲣⲓⲙⲓ ⲁ̀ⲣⲉⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲓⲙ: ⲛ̀ⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲥⲙⲉⲩⲓ̀ ϫⲉ ⲡⲓϭ̀ⲙⲉⲛϭⲱⲙ ⲡⲉ: ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲟ̅ⲥ̅ ϫⲉ Ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲁⲕϥⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲭⲕⲁϥ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁ̀ⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁⲟⲗϥ. Ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ Ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ: ⲛ̀ⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲫⲟⲛϩⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲙ̀ⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ Ⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲓ ⲉ̀ⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲫ̀Ⲣⲉϥϯⲥ̀ⲃⲱ. Ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣϭⲓⲛⲉⲙⲏⲓ ⲙ̀ⲡⲁϯϣⲉⲛⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲉ̀ⲡ̀ϣⲱⲓ ϩⲁ Ⲡⲁⲓⲱⲧ: ⲙⲁϣⲉⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲁ ⲛⲁⲥ̀ⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁ̀ϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⲉ̀ⲡ̀ϣⲱⲓ ϩⲁ Ⲡⲁⲓⲱⲧ: ⲉ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲒⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ Ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲉ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲚⲟⲩϯ ⲡⲉ. Ⲁⲥⲓ̀ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ Ⲙⲁⲣⲓⲁ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲁⲥⲧⲁⲙⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ̀Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲁⲥ.
Ⲡⲓⲱ̀ⲟⲩ ⲫⲁ ⲡⲉⲛⲚⲟⲩϯ ⲡⲉ: (ϣⲁ ⲉ̀ⲛⲉϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉ̀ⲛⲉϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁ̀ⲙⲏⲛ).
Ⲇⲟⲝⲁ ⲥⲓ Ⲕⲉⲣⲓⲉ.

Ⲁ̅ Ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲋ̅:ⲅ̅-ⲕ̅ⲁ̅
Ⲫⲏⲉⲧϯ ⲛ̀ⲕⲉⲥ̀ⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲧⲉ ⲛ̀ϥ̀ⲛⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⲉ̀ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲟⲩⲟϫ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲛⲟ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲥ̀ⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ. Ⲁϥϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲛ̀ϥ̀ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϩ̀ⲗⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲱⲛⲓ ⲙ̀ⲡ̀ⲕⲱϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲉⲙⲗⲁϧ: ⲛⲏⲉ̀ϣⲁⲣⲉ ϩⲁⲛⲫ̀ⲑⲟⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣ̀ϭ̀ⲛⲏⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲉⲟⲩⲁ̀ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲉⲩⲓ̀ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥϯⲑⲱϧ. Ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉ̀ⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲕⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϥⲏϫ ⲛ̀ⲑ̀ⲙⲏⲓ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ̀ ⲉ̀ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥϫ̀ⲫⲉϩⲏⲟⲩ ⲧⲉ. Ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉϥϫ̀ⲫⲉϩⲏⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱϣⲓ. Ⲙ̀ⲡⲉⲛⲉⲛ ϩ̀ⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϣ̀ϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲉ̀ⲉⲛ ϩ̀ⲗⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ. Ⲉ̀ⲟⲩⲟⲛⲛ̀ⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲛ̀ⲟⲩϧ̀ⲣⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲣⲁϣⲉⲛ. Ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⲉ̀ⲉⲣⲣⲁⲙⲁⲟ̀ ϣⲁⲩϩⲉⲓ ⲉ̀ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ⲟⲩⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲫⲁϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲉ̀ⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲧϩⲏⲧ ⲛ̀ⲥⲉⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲁⲛ: ⲛⲏⲉ̀ϣⲁⲩⲱⲙⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉ̀ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲙ̀ⲡ̀ϥⲱϯ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲡ̀ⲧⲁⲕⲟ. Ⲑ̀ⲛⲟⲩⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̀ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓϩⲁⲧ ⲑⲏⲉ̀ⲧⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲥ ⲁⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲁ ⲫ̀ⲛⲁϩϯ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲛⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀ϩⲏⲧ. Ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲱ̀ ⲫ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀Ⲫ̀ϯ ⲫⲱⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲁⲓ: ϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ⲥⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ϯⲁ̀ⲅⲁⲡⲏ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲡⲙ̀ⲕⲁϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ. Ⲁ̀ⲣⲓⲁ̀ⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲁ̀ⲅⲱⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫ̀ⲛⲁϩϯ ⲁ̀ⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲱⲛϧ ⲛ̀ⲉ̀ⲛⲉϩ ⲫⲏⲉ̀ⲧⲁⲩⲑⲁϩⲙⲉⲕ ⲉ̀ⲣⲟϥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲟⲩⲱⲛϩ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲙ̀ⲡⲉⲙ̀ⲑⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ⲙⲉⲑⲣⲉ. Ϯϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲁⲕ ⲙ̀ⲡⲉⲙ̀ⲑⲟ ⲙ̀Ⲫ̀ϯ: ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̀ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲫⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲁϥⲉⲣⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϩⲓ Ⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ. Ⲉⲑⲣⲉⲕⲁ̀ⲣⲉϩ ⲉ̀ⲧⲁⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲕⲟⲓ ⲛ̀ⲁⲧⲁϭ ⲛⲓ ⲉⲕⲟⲓ ⲛ̀ⲁⲧⲁ̀ⲣⲓⲕⲓ ϣⲁ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲫ̀ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲟ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. Ⲫⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲉ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛϣ̀ϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲡ̀Ⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲟ̅ⲥ̅. Ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲑⲙⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲁⲧϣ̀ϧⲱⲛⲧ ⲉ̀ⲣⲟϥ: ⲫⲏⲉ̀ⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉ ϩ̀ⲗⲓ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲩ ⲉ̀ⲣⲟϥ: ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲙⲟⲛϣ̀ϫⲟⲙ ⲛ̀ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉ̀ⲣⲟϥ: ⲫⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁ̀ⲙⲁϩⲓ ϣⲁ ⲛⲓⲉ̀ⲛⲉϩ ⲁ̀ⲙⲏⲛ. Ⲛⲓⲣⲁⲙⲁⲟ̀ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲓⲉ̀ⲛⲉϩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲉ̀ϣ̀ⲧⲉⲙϭⲓⲥⲓⲛ̀ϩⲏⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲉ̀ϣ̀ⲧⲉⲙⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉ̀ⲧⲁⲓⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁⲟ̀ ⲉ̀ⲧⲉ ⲛ̀ⲥⲉⲥ̀ⲙⲟⲛⲧ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉ̀ⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉ̀Ⲫ̀ϯ: ⲫⲁⲓ ⲉⲧϯ ⲛ̀ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁⲟ̀ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲉⲛϭⲓⲙⲉ. Ⲉ̀ⲉⲣϩⲱⲃ ⲉ̀ⲛⲁⲛⲉϥ ⲉ̀ⲉⲣⲣⲁⲙⲁⲟ̀ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ ⲉ̀ⲛⲁⲛⲉⲩ ⲉ̀ⲉⲣ ⲣⲉϥⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲣⲉϥⲉⲣϣ̀ⲫⲏⲣ. Ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲓ̀ ⲛⲱⲟⲩ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲟⲩⲥⲉⲛϯ ⲉ̀ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲉ̀ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲥⲉⲁ̀ⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲱⲛϧ ⲛ̀ⲧⲁⲫ̀ⲙⲏⲓ. Ⲱ̀ Ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲁ̀ⲣⲉϩ ⲉ̀ϯⲡⲁⲣⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉ̀ⲧⲁⲓϫⲁⲗⲟⲥ ⲉ̀ⲣⲟⲕ ⲉⲕⲣⲓⲕⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲓⲥ̀ⲙⲏ ⲉⲧⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲅ̀ⲛⲱⲥⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ. Ⲑⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲱϣ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲟⲩϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⲫ̀ⲛⲁϩϯ ⲡ̀ϩ̀ⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁ̀ⲙⲏⲛ.

Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲇ̅:ⲓ̅ⲍ̅-ⲉ̅:ⲓ̅ⲁ̅
Ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲉϥⲉ̀ⲁⲓϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉϥϣ̀ⲧⲉⲙⲁⲓϥ ⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁϥ ⲡⲉ. Ⲁ̀ⲅⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲓⲍⲁⲙⲁⲱ̀ⲟⲩ ⲣⲓⲙⲓ ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲗⲉⲡⲱⲣⲓⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. Ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁⲟ̀ ⲁⲥⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲧⲉⲛϩ̀ⲃⲱⲥ ⲁ̀ ⲧ̀ϩⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟ̀ⲙⲟⲩ. Ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲁⲧ ⲁⲩⲉⲣϣⲏⲓⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩϣⲏⲓⲃⲓ ϥ̀ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ: ⲟⲩⲟϩ ϥ̀ⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲭ̀ⲣⲱⲙ ⲁ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉ̀ϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ϧⲁⲉ̀. Ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲫ̀ⲃⲉⲭⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲛⲏⲉ̀ⲧⲁⲩⲱⲥϧ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛⲭⲱⲣⲁ ⲫⲏⲉⲧϥⲏϫ ⲛ̀ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϥ̀ⲱϣ ⲉ̀ⲃⲟⲗ: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲥ̀ⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϭⲁⲓⲱⲥϧ ⲁⲩϣⲉ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲛⲉⲛⲙⲁϣϫ ⲙ̀Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ. Ⲁ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲛⲟϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀ⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲁ̀ⲛⲟⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ̀ⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛϣ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲉ̀ⲡ̀ⲉ̀ϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡ̀ϧⲟⲗϧⲉⲗ. Ⲁ̀ⲧⲉⲧⲉⲛϯϩⲁⲡ ⲁ̀ⲣⲉⲧⲉⲛϧⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲑ̀ⲙⲏⲓ ⲛ̀ϥ̀ϯ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ. Ⲱ̀ⲟⲩⲛ̀ϩⲏⲧ ⲛⲁⲥ̀ⲛⲏⲟⲩ ϣⲁ ⲧ̀ⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̀Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓ ⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲁⲧ̀ϩⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡ̀ⲕⲁϩⲓ ⲉϥⲱ̀ⲟⲩⲛ̀ϩⲏⲧ ⲉ̀ϫⲱϥ ϣⲁⲧⲉϥϭⲓ ⲙ̀ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϧⲁⲉ̀. Ⲱ̀ⲟⲩⲛ̀ϩⲏⲧ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅. Ⲙ̀ⲡⲉⲣϥⲓⲁϩⲟⲙ ϧⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉ̀ⲣⲏⲟⲩ ⲛⲁⲥ̀ⲛⲏⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣ̀ⲧⲉⲙϯϩⲁⲡ ⲉ̀ⲣⲱⲧⲉⲛ: ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲢⲉϥϯϩⲁⲡ ϥ̀ⲟ̀ϩⲓ ⲉ̀ⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ. Ϭⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥ̀ⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲥ̀ⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱ̀ⲟⲩⲛ̀ϩⲏⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲡ̀ⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲉ̀ⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲫ̀ⲣⲁⲛ ⲙ̀Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅. Ϩⲏⲡⲡⲉ ⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲍⲓⲛ ⲛ̀ⲛⲏⲉ̀ⲧⲁⲩⲁ̀ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲟⲩ: ⲁ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⲉ̀ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲱⲃ: ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϫⲱⲕ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲁ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉ̀ⲣⲟϥ: ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϣⲁⲛⲑ̀ⲙⲁϧⲧ ⲉ̀ⲙⲁϣⲱ ⲡⲉ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲣⲉϥⲱ̀ⲟⲩⲛ̀ϩⲏⲧ ⲡⲉ.

Ⲡ̀ⲣⲁⲝⲓⲥ ⲓ̅ⲉ̅:ⲗ̅ⲋ̅-ⲓ̅ⲋ̅:ⲉ̅
Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛⲉ̀ϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙ̀Ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲕⲟⲧⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛ̀ϫⲉⲙⲡ̀ϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲥ̀ⲛⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲃⲁⲕⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲉ̀ⲧⲁⲛϩⲓⲱⲓϣ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲛ̀ϧⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ. Ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉ̀ⲱ̀ⲗⲓ ⲙ̀ⲡ̀ⲕⲉⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉ̀ⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ. Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲉⲣⲁ̀ⲝⲓⲟⲓⲛ ϫⲉ ⲭⲁⲥ ⲡⲉ ⲫⲏⲉ̀ⲧⲁϥⲫⲱⲣϫ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲠⲁⲙⲫⲓⲗⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲓ̀ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀ⲡⲓϩⲱⲃ ⲉ̀ϣ̀ⲧⲉⲙⲟⲗϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. Ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲥⲉⲫⲱⲣϫ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲉ̀ⲣⲏⲟⲩ: Ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϭⲓ ⲙ̀Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲧ ⲉ̀Ⲕⲩⲡⲣⲟⲥ. Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀Ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲁϥⲓ̀ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲉ̀ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲛ̀ⲧⲉⲛ ⲡⲓϩ̀ⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ϯ ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲥ̀ⲛⲏⲟⲩ. Ⲛⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲤⲩⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲔⲩⲗⲓⲕⲓⲁ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. Ⲁϥⲓ̀ ⲇⲉ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ⲧ̀ⲕⲉⲦⲉⲣⲃⲏ ⲛⲉⲙ Ⲗⲩⲥⲧⲣⲁ: ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉ̀ⲛⲁϥⲭⲏ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲉ̀ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ: ⲡ̀ϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥ̀ϩⲓⲙⲓ ⲛ̀Ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲧⲏ: ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲉ. Ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲥ̀ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲗⲩⲥⲧⲣⲁ ⲛⲉⲙ Ⲉⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲛ. Ⲫⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ϫⲉ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉϥⲓ̀ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲧⲁϥⲟⲗϥ ⲁϥⲥⲟⲩⲃⲏⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉ̀ⲧⲉⲙ̀ⲙⲁⲩ: ⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲉ. Ⲉⲩⲕⲱϯ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲁⲩϯ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉ̀ⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉ̀ⲁ̀ⲣⲉϩ ⲉ̀ⲛⲓϩⲱⲛ ⲛⲏⲉ̀ⲧⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲟⲩ ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲁ̀ⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡ̀ⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. Ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲁϫⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲁ̀ϣⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲏ̀ⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲏⲛⲓ.

Ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲧⲱ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲁ̅ⲗ̅. (Ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲟ̅ⲏ̅:ⲓ̅ⲇ̅)
Ⲁⲛⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϣⲁⲉ̀ⲛⲉϩ.
Ⲓⲥϫⲉⲛ ϫⲱⲟⲩ ϣⲁ ϫⲱⲟⲩ.
Ⲁ̀ⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ.
Ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉ̀ⲥⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲟ̀ϩⲓ. Ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ.

Ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ Ⲗⲟⲩⲕⲁⲛ ⲕⲉⲥⲫⲁⲗⲉⲟⲛ ⲍ̅:ⲓ̅ⲁ̅-ⲓ̅ⲍ̅
Ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉ̀ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉ̀ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⲉ̀ⲣⲟⲥ ϫⲉ Ⲛⲁⲓⲛ: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲏϣ. Ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉ̀ⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲉ̀ϯⲡⲩⲗⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉ̀ⲛⲁⲩⲱ̀ⲗⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲉ̀ⲁϥⲙⲟⲩ ⲉ̀ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲧⲉ: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲡⲉ. Ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ̀ⲣⲟⲥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲣⲓⲙⲓ. Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ̀ ⲁϥϭⲓⲛⲉⲙ ϯⲥ̀ⲗⲏ: ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϥⲁⲓ ⲁⲩⲟ̀ϩⲓ ⲉ̀ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲡⲉ ϯϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲛⲕ ϩⲉⲙⲥⲓ. Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲙⲁⲩ. Ⲟⲩϩⲟϯ ⲇⲉ ⲁⲥϭⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯⲱ̀ⲟⲩ ⲙ̀Ⲫ̀ϯ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲡ̀ⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲛ̀ϧⲏⲧⲉⲛ: ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁ̀Ⲫ̀ϯ ϫⲉⲙⲡ̀ϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ. Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ̀ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ϯⲒⲟⲩⲇⲉⲁ̀ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ.
Ⲡⲓⲱ̀ⲟⲩ ⲫⲁ ⲡⲉⲛⲚⲟⲩϯ ⲡⲉ: (ϣⲁ ⲉ̀ⲛⲉϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉ̀ⲛⲉϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁ̀ⲙⲏⲛ).
Ⲇⲟⲝⲁ ⲥⲓ Ⲕⲉⲣⲓⲉ.