Doubi doubi feena

Font:

Ref:
(Doebie doebie feena ya keneys ya amina)2X
(be ro7ik 3ayishiena fie imanik sabbitinna)2X
(we lel abadeya ehdiena ehdiena wel masie7 wediena)2X

Ah lauw el masie7 yeddina fie marra we yikshifliena
wenshoef elkenissa deya belro7 mosh be3enena
Hanla-iha sama tenya bel nour mitzay-inna
wenshouf edisien we malayka wel masie7 wistiena

we doebie doebie fiena

ref:

El masba7 be beha-oe wemagdoe we shayfienoebie 3aneena
yeda3iena le walima beheya min elsama liena
Gasad we dam ilahna yeskon fie albinna
we magd we afra7 we salam sama tanya liena

we doebie doebie fiena

ref:

Tamam zay 3aroesa gamila wel masie7 3arisik
asraar el gawaher sab3a mezayina tagik
Orbanik lo-mid ma7aba beyakolha awladik
we shemoe3 we anadiel we begoer, 3etr fie anfasik

we doebie doebie fiena

ref

Radda3tina laban el 7ob wenti bie ganeya
dawwa-tinie 3ala elard ta3m elabadeya
Fahhamtiena kalam ilahna 3an el sama deya
bel agbeya wel engiel wel epsalmoedeya

we doebie doebie fiena

refrein