The Catholic Epistle - 1 Peter 3:15-4:6 :: Ka;olikon - Petroc =A Kevaleon =g @ =i=e - =d @ =^ :: الكاثوليكون - 1 بطرس 15:3-6:4

English
Coptic
Arabic
Font:

The catholic epistle from the first epistle of our teacher Saint Peter, may his blessing be upon us. Amen.

Ka;olikon `ebol qen houi] `n`epictoly `nte peniwt [email protected] namenra].

الكاثوليكون من رسالة معلمنا بطرس الأولى، بركاته علينا. آمين.

1 Peter 3:15-4:6

Petroc =A Kevaleon =g @ =i=e - =d @ =^

1 بطرس 15:3-6:4

But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear; having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. For it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than for doing evil.

`P[oic de Pi`,rictoc matoubof `e`qryi qen [email protected] `eretencob] `mmwten `ncyou [email protected] eu`apologia `nouon niben e;na `eretin `mmwten `[email protected] e;be ]helpic et qen ;ynou. Alla qen oumetremraus nem ouho]@ `eouon `ntwten `mmau `noucunydycic `[email protected] hina `ntou[isipi `nje nyetcaji qarwten `m`vry] `nhancampethwou ouoh et[i`aou`w `mpetenjinmosi e;nanef qen Pi`,rictoc. Nanec gar `ereten`iri `mpipe;[email protected] icje `fouws `nje pi;elyma `nte `Vnou] `nteten[i`mkah `ehote `ereten`iri `mpipethwou.

بَلْ قَدِّسُوا الرَّبَّ الإِلَهَ فِي قُلُوبِكُمْ، مُسْتَعِدِّينَ دَائِماً لِمُجَاوَبَةِ كُلِّ مَنْ يَسْألُكُمْ عَنْ سَبَبِ الرَّجَاءِ الَّذِي فِيكُمْ بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ، وَلَكُمْ ضَمِيرٌ صَالِحٌ، لِكَيْ يَكُونَ الَّذِينَ يَشْتِمُونَ سِيرَتَكُمُ الصَّالِحَةَ فِي الْمَسِيحِ يُخْزَوْنَ فِي مَا يَفْتَرُونَ عَلَيْكُمْ كَفَاعِلِي شَرٍّ. لأنَّ تَألُّمَكُمْ إِنْ شَاءَتْ مَشِيئَةُ اللهِ وَأنْتُمْ صَانِعُونَ خَيْراً، أفْضَلُ مِنْهُ وَأنْتُمْ صَانِعُونَ شَرّاً.

For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive by the Spirit, by whom also He went and preached to the spirits in prison, who formerly were disobedient, when once the Divine longsuffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, eight souls, were saved through water.

Je ouyi hwf Pi`,rictoc afmou `noucop e;be `vnobi `e`hryi `ejwn pi`;myi `ejen ni`[email protected] hina `ntefenten `eqoun `m`Vnou] `eafmou men qen `tcarx `fonq de qen Pi`pneuma. Qen vai nike`pneuma et qen pi`steko afsenaf afhisennoufi nwou. Ny`etauerat;wt `nhyt `[email protected] hote de `etac[iho `nje ]metref`wou `nhyt `nte `Vnou] qen ni`ehoou `nte Nw`e `etaf;amio `[email protected] ;y`ete hankouji nohem `nqytc `ebol qen pimwou `ete `smyn (=y) `m'u,y ne.

فَإِنَّ الْمَسِيحَ أيْضاً تَألَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ أجْلِ الْخَطَايَا، الْبَارُّ مِنْ أجْلِ الأثَمَةِ، لِكَيْ يُقَرِّبَنَا إِلَى اللهِ، مُمَاتاً فِي الْجَسَدِ وَلَكِنْ مُحْيىً فِي الرُّوحِ، الَّذِي فِيهِ أيْضاً ذَهَبَ فَكَرَزَ لِلأرْوَاحِ الَّتِي فِي السِّجْنِ، إِذْ عَصَتْ قَدِيماً، حِينَ كَانَتْ أنَاةُ اللهِ تَنْتَظِرُ مَرَّةً فِي أيَّامِ نُوحٍ، إِذْ كَانَ الْفُلْكُ يُبْنَى، الَّذِي فِيهِ خَلَصَ قَلِيلُونَ، أيْ ثَمَانِي أنْفُسٍ بِالْمَاءِ.

There is also an antitype which now saves us—baptism (not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God), through the Resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been made subject to Him.

Pairy] `n;wten hwten ][email protected] `fnanahem ;ynou qen outupoc `nte [email protected] `nou,w `e`qryi an `nte ou;wleb `nte `[email protected] alla qen oucunydecic `enanec `e`pjintwbh `m`Vnou] `ebol hiten `ptwnf `nIycouc Pi`,rictoc. Vyet,y caou`inam `m`Vnou] `eafsenaf `e`pswi `e`[email protected] ouoh au[nejwou naf `nje hanaggeloc nem hanexoucia nem hanjom.

الَّذِي مِثَالُهُ يُخَلِّصُنَا نَحْنُ الآنَ، أيِ الْمَعْمُودِيَّةُ. لاَ إِزَالَةُ وَسَخِ الْجَسَدِ، بَلْ سُؤَالُ ضَمِيرٍ صَالِحٍ عَنِ اللهِ بِقِيَامَةِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي هُوَ فِي يَمِينِ اللهِ، إِذْ قَدْ مَضَى إِلَى السَّمَاءِ، وَمَلاَئِكَةٌ وَسَلاَطِينُ وَقُوَّاتٌ مُخْضَعَةٌ لَهُ.

Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles—when we walked in lewdness, lusts, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to these, they think it strange that you do not run with them in the same flood of dissipation, speaking evil of you.

Pi`,rictoc oun `etafsep`mkah qen `tcarx `e`hryi `[email protected] ouoh `n;wten hwten qek ;ynou `mpai`[email protected] je vy`etaf[i`mkah qen `tcarx aftal[of `ebol ha `vnobi. `E`pjin`;ref`stemswpi je qen han`epi;umia `[email protected] alla `pcepi `nte pefwnq qen `tcarx `ntefaif qen `vouws ` m`Vnou]. Kyn gar `erwten `mpicyou `etafcini `ereten`iri `m`vouws `nnie;[email protected] `eretenmosi `n`qryi qen han[wqem nem han`epi;umia nem han;iqi `nou;o `nry]@ nem hanjerjer nem hancwf nem han;o `mbo] `mmetsamse `idwlon. `Ete vy pe etouoi `nsemmo `nqytf `nteten[oji nemwou an `eqoun `epivwn `ebol rw `nte ]metatoujai eujeou`a.

فَإِذْ قَدْ تَألَّمَ الْمَسِيحُ لأجْلِنَا بِالْجَسَدِ، تَسَلَّحُوا أنْتُمْ أيْضاً بِهَذِهِ النِّيَّةِ. فَإِنَّ مَنْ تَألَّمَ فِي الْجَسَدِ كُفَّ عَنِ الْخَطِيَّةِ، لِكَيْ لاَ يَعِيشَ أيْضاً الزَّمَانَ الْبَاقِيَ فِي الْجَسَدِ لِشَهَوَاتِ النَّاسِ، بَلْ لِإِرَادَةِ اللهِ. لأنَّ زَمَانَ الْحَيَاةِ الَّذِي مَضَى يَكْفِينَا لِنَكُونَ قَدْ عَمِلْنَا إِرَادَةَ الاُمَمِ، سَالِكِينَ فِي الدَّعَارَةِ وَالشَّهَوَاتِ، وَإِدْمَانِ الْخَمْرِ، وَالْبَطَرِ، وَالْمُنَادَمَاتِ، وَعِبَادَةِ الأوْثَانِ الْمُحَرَّمَةِ، الأمْرُ الَّذِي فِيهِ يَسْتَغْرِبُونَ أنَّكُمْ لَسْتُمْ تَرْكُضُونَ مَعَهُمْ إِلَى فَيْضِ هَذِهِ الْخَلاَعَةِ عَيْنِهَا، مُجَدِّفِينَ.

They will give an account to Him who is ready to judge the living and the dead. For this reason the gospel was preached also to those who are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit.

Nye;na]logoc `mvyetcebtwt `e]hap `enyetonq nem nye;mwout. E;be vai gar auhisennoufi `nnikerefmwout hina `nce]hap men `erwou kata nirwmi qen `[email protected] `ntouwnq de kata `m`Vnou] qen pi`pneuma.

الَّذِينَ سَوْفَ يُعْطُونَ حِسَاباً لِلَّذِي هُوَ عَلَى اسْتِعْدَادٍ أنْ يَدِينَ الأحْيَاءَ وَالأمْوَاتَ. فَإِنَّهُ لأجْلِ هَذَا بُشِّرَ الْمَوْتَى أيْضاً، لِكَيْ يُدَانُوا حَسَبَ النَّاسِ بِالْجَسَدِ، وَلَكِنْ لِيَحْيُوا حَسَبَ اللهِ بِالرُّوحِ.

Do not love the world nor the things in the world. The world passes away, and its desires; but he who does the will of God abides forever. Amen.

Na`cnyou `mpermenre pikocmoc oude nyetsop qen [email protected] pikocmoc nacini nem tef`epi;[email protected] vy de et`iri `m`vouws `m`Vnou] `fnaswpi sa `[email protected] `amyn.

لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. العالم يمضي وشهواته، وأما الذي يصنع إرادة الله يدوم إلى الأبد. آمين.