Pray for the Holy Gospel :: Ⲡⲣⲟⲥⲉ̀ⲩⲝⲁⲥⲑⲉ ⲩ̀ⲡⲉⲣ ⲧⲟⲩ ⲁ̀ⲅⲓⲟⲩ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲩ :: صلوا من أجل الإنجيل المقدس

English
Coptic
Arabic
Font:

Pray for the Holy Gospel.

Ⲡⲣⲟⲥⲉ̀ⲩⲝⲁⲥⲑⲉ ⲩ̀ⲡⲉⲣ ⲧⲟⲩ ⲁ̀ⲅⲓⲟⲩ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲩ.

صلوا من أجل الإنجيل المقدس.

Arabic-English:
Salo min agl el-engel al-moqadas.