Aspasmos Adam :: Ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ :: اسبسمس أدآم

Font:

Ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲓⲟ̀ ⲛⲓⲁ̀ⲅⲓⲟⲥ Ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲃⲁⲭⲟⲥ: Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧ̀ⲫⲉ.