Gospel Response :: Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀Ⲡⲟ̅ⲥ̅ :: مرد الإنجيل

Font:

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ: ⲱ̀ⲛⲓⲁⲑⲗⲟⲫⲟⲣⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ: ⲛⲓⲁ̀ⲅⲓⲟⲥ Ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲃⲁⲭⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ.