The Pauline Epistle :: البولس

English
Coptic
Arabic

Paul, the servant of our Lord Jesus Christ, called to be an apostle, appointed to the Gospel of God.

Pauloc `vbwk `mPen[oic Iycouc Pi`,rictoc@ pi`apoctoloc et;ahem vy`etau;asf `epihisennoufi `nte `Vnou].

بولس عبد ربنا يسوع المسيح، الرسول المدعو المفرز لكرازة الله.

Hebrews 9:11-28

`Apoctoloc `proc Hebreoc Kevaleon =; @ =i=a - =k=y

عبرانيين 9 : 11 - 28

A reading from the epistle of our teacher Saint Paul to the Hebrews, may his blessings be with us all. Amen.

-

فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا. آمين.

But Christ came as High Priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle not made with hands, that is, not of this creation. Not with the blood of goats and calves, but with His own blood He entered the Most Holy Place once for all, having obtained eternal redemption.

Pi`,rictoc de `etaf`i Piar,y`ereuc `nte ni`aga;on e;naswpi `ebol hiten ]nis] `n`ckyny ouoh etjyk `ebol `noumounk `njij an te ete vai pe je ;a paicwnt an te. Oude `ebol hiten `p`cnof `nte hanbaryit an te nem hanmaci alla `ebol hiten pef`cnof `mmin `mmof `eaf`i `eqoun `ene;ouab `noucop `eafjimi `noucw] `n`eneh.

وَأَمَّا الْمَسِيحُ، وَهُوَ قَدْ جَاءَ رَئِيسَ كَهَنَةٍ لِلْخَيْرَاتِ الْعَتِيدَةِ، فَبِالْمَسْكَنِ الأَعْظَمِ وَالأَكْمَلِ، غَيْرِ الْمَصْنُوعِ بِيَدٍ، أَيِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ هذِهِ الْخَلِيقَةِ، وَلَيْسَ بِدَمِ تُيُوسٍ وَعُجُول، بَلْ بِدَمِ نَفْسِهِ، دَخَلَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى الأَقْدَاسِ، فَوَجَدَ فِدَاءً أَبَدِيًّا.

For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? And for this reason He is the Mediator of the new covenant, by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance.

Icje gar `p`cnof `nte hanbaryit nem hanmaci nem oukermi `nte oubahci efnojq `ejen net[aqem saftoubo `e`ptoubo `nte ]carx. Ie auyr mallon pe `p`cnof `mPi`,rictoc vai `ete `ebol hiten Pi`pneuma E;ouab afenf `eqoun eftoubyout `m`Vnou] `fnatoubo `ntencunydecic `ebol ha ni`hbyoui e;mwout e;renerbwk `m`Vnou] etonq ouoh `n`;myi. Ouoh e;be vai oumecityc pe `nte oudi`a;yky `mberi hopwc `eafswpi `nje oumou eucw] `nte niparabacic et,y hijen ]di`a;yky `nhoui] hina `nce[i `mpiws `nje nyet;ahem `nte ]`klyronomia `n`eneh.

لأَنَّهُ إِنْ كَانَ دَمُ ثِيرَانٍ وَتُيُوسٍ وَرَمَادُ عِجْلَةٍ مَرْشُوشٌ عَلَى الْمُنَجَّسِينَ، يُقَدِّسُ إِلَى طَهَارَةِ الْجَسَدِ، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ يَكُونُ دَمُ الْمَسِيحِ، الَّذِي بِرُوحٍ أَزَلِيٍّ قَدَّمَ نَفْسَهُ للهِ بِلاَ عَيْبٍ، يُطَهِّرُ ضَمَائِرَكُمْ مِنْ أَعْمَال مَيِّتَةٍ لِتَخْدِمُوا اللهَ الْحَيَّ! وَلأَجْلِ هذَا هُوَ وَسِيطُ عَهْدٍ جَدِيدٍ، لِكَيْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّونَ ­ إِذْ صَارَ مَوْتٌ لِفِدَاءِ التَّعَدِّيَاتِ الَّتِي فِي الْعَهْدِ الأَوَّلِ ­ يَنَالُونَ وَعْدَ الْمِيرَاثِ الأَبَدِيِّ.

For where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Therefore not even the first covenant was dedicated without blood. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and goats, with water, scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people, saying,

Pima gar `ete oudi`a;yky `mmof `anagky `nceen `vmou `mvy`etafcemnytf. }di`a;yky gar ectajryout `ejen hanrefmwout je `mpacjemjom hocon efonq `nje vy`etafcemnytc. E;be vai oude ]houi] `mpectoubo a[ne `cnof. Entoly gar niben kata Pinomoc `eta Mw`ucyc caji `mmwou nem pilaoc tyrf af[i `nou`cnof `nte hanmaci nem hanbaryit nem oumwou nem oucort `nkokkinwn nem ouhucwpon pikejwm de hwf nem pilaoc tyrf afnojqou. Efjw `mmoc

لأَنَّهُ حَيْثُ تُوجَدُ وَصِيَّةٌ، يَلْزَمُ بَيَانُ مَوْتِ الْمُوصِي.لأَنَّ الْوَصِيَّةَ ثَابِتَةٌ عَلَى الْمَوْتى، إِذْ لاَ قُوَّةَ لَهَا الْبَتَّةَ مَا دَامَ الْمُوصِي حَيًّا. فَمِنْ ثَمَّ الأَوَّلُ أَيْضًا لَمْ يُكَرَّسْ بِلاَ دَمٍ، لأَنَّ مُوسَى بَعْدَمَا كَلَّمَ جَمِيعَ الشَّعْبِ بِكُلِّ وَصِيَّةٍ بِحَسَبِ النَّامُوسِ، أَخَذَ دَمَ الْعُجُولِ وَالتُّيُوسِ، مَعَ مَاءٍ، وَصُوفًا قِرْمِزِيًّا وَزُوفَا، وَرَشَّ الْكِتَابَ نَفْسَهُ وَجَمِيعَ الشَّعْبِ، قَائِلاً:

“This is the blood of the covenant which God has commanded you.” Then likewise he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. And according to the law almost all things are purified with blood, and without shedding of blood there is no remission.

je vai pe `p`cnof `nte ]di`a;yky ;y`eta `Vnou] henhen ;ynou `eroc. Ouoh ]`ckyny nem ni`ckeuoc tyrou `nte pisemsi afnojqou `mpairy] qen pi`cnof. Kata ouqwnt sautoubo tyrou kata Pinomoc qen ou`cnof ouoh at[ne ven `cnof `ebol `mpare ,w `ebol swpi.

«هذَا هُوَ دَمُ الْعَهْدِ الَّذِي أَوْصَاكُمُ اللهُ بِهِ». وَالْمَسْكَنَ أَيْضًا وَجَمِيعَ آنِيَةِ الْخِدْمَةِ رَشَّهَا كَذلِكَ بِالدَّمِ. وَكُلُّ شَيْءٍ تَقْرِيبًا يَتَطَهَّرُ حَسَبَ النَّامُوسِ بِالدَّمِ، وَبِدُونِ سَفْكِ دَمٍ لاَ تَحْصُلُ مَغْفِرَةٌ!

Therefore it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us; not that He should offer Himself often, as the high priest enters the Most Holy Place every year with blood of another—He then would have had to suffer often since the foundation of the world; but now, once at the end of the ages, He has appeared to put away sin by the sacrifice of Himself.

`Anagky men oun ni`cmot `nte nyet qen nivyou`i `ncetoubo qen nai `n;wou de na nivyou`i qen hansouswousi eucotp `ehote nai. Neta Pi`,rictoc gar an `i `eqoun `ehanmounk `njij euouab `ntupoc nita`vmyi alla `eqoun `e]ve `ete `n;oc te efouonhf `ebol ]nou `mpe`m;o `m`Vnou] `e`hryi `ejwn. Je `ntefenf `e`hryi an `noumys `ncop `m`vry] `mPiar,y`ereuc `esaf`i `eqoun `ene;ouab `ntemrompi qen ou`cnof `mvwf an pe. `Mmon nehw] `erof pe `ntef[i `mkah `noumys `ncop icjen `tkataboly `mpikocmoc ]nou de `noucop sa `pjwk `ebol `nte ni`eneh afouonhf `ebol je `ntefses `vnobi `ebol hiten pefsouswousi.

فَكَانَ يَلْزَمُ أَنَّ أَمْثِلَةَ الأَشْيَاءِ الَّتِي فِي السَّمَاوَاتِ تُطَهَّرُ بِهذِهِ، وَأَمَّا السَّمَاوِيَّاتُ عَيْنُهَا، فَبِذَبَائِحَ أَفْضَلَ مِنْ هذِهِ. لأَنَّ الْمَسِيحَ لَمْ يَدْخُلْ إِلَى أَقْدَاسٍ مَصْنُوعَةٍ بِيَدٍ أَشْبَاهِ الْحَقِيقِيَّةِ، بَلْ إِلَى السَّمَاءِ عَيْنِهَا، لِيَظْهَرَ الآنَ أَمَامَ وَجْهِ اللهِ لأَجْلِنَا. وَلاَ لِيُقَدِّمَ نَفْسَهُ مِرَارًا كَثِيرَةً، كَمَا يَدْخُلُ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ إِلَى الأَقْدَاسِ كُلَّ سَنَةٍ بِدَمِ آخَرَ. فَإِذْ ذَاكَ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَتَأَلَّمَ مِرَارًا كَثِيرَةً مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ، وَلكِنَّهُ الآنَ قَدْ أُظْهِرَ مَرَّةً عِنْدَ انْقِضَاءِ الدُّهُورِ لِيُبْطِلَ الْخَطِيَّةَ بِذَبِيحَةِ نَفْسِهِ.

And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment, so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him He will appear a second time, apart from sin, for salvation.

Ouoh kata `vry] `etec,y `nnirwmi e;roumou `noucop menenca vai de ouhap. Pairy] hwf Pi`,rictoc afenf `eqoun `noucop je `ntef`ini `nnennobi `noumys `e`hryi pimahcop de `cnau (=b) ef`eouonhf `ebol a[ne nobi eunohem `nnyetjoust `ebol qajwf.

وَكَمَا وُضِعَ لِلنَّاسِ أَنْ يَمُوتُوا مَرَّةً ثُمَّ بَعْدَ ذلِكَ الدَّيْنُونَةُ، هكَذَا الْمَسِيحُ أَيْضًا، بَعْدَمَا قُدِّمَ مَرَّةً لِكَيْ يَحْمِلَ خَطَايَا كَثِيرِينَ، سَيَظْهَرُ ثَانِيَةً بِلاَ خَطِيَّةٍ لِلْخَلاَصِ لِلَّذِينَ يَنْتَظِرُونَهُ.

The grace of God the Father be with you all. Amen.

Pi`hmot gar nemwten nem `thiryny eucop@ je `amyn ec`eswpi.

نعمة الله الآب تكون مع جميعكم. آمين.