Psali Adam for the Wedding of Cana of Galilee :: Aierhelpic `erok

Feast of the Wedding of Cana of Galilee

Wagdi Bishara


Coptic
Arabic
Font:

Aierhelpic `[email protected] Pa=o=c I=y=c panou]@ `mper,at `[email protected] je `n;ok gar pe V].
Bwl `ebol [email protected] `nni`hbyou`i `nte [email protected] `mperhi `pho `[email protected] e;be je aiernobi.

توكلت عليك يا ربى يسوع إلهى لاتتركنى عنك لأنك أنت الإله.
حل عنى أعمال خطاياى ولا ترفضنى لأنى أخطأت .
لآنى أنا عبدك فاعنى أسالك أن تترأف على.
أتضرع إليك ياربى أيها المسيح ملكى العادل ارحمنى من أجل صلاحك .
من أجل رأفتك وأسمك القدوس طهر قلبى بروح قدسك .
سته أجران ماء فى قانا الجليل حولتها خمرا بحكمتك .
سبع مرات كل يوم اسجد لك يا إلهى امنحنـا سـلامتك وملكوتك .
هـوذا القديسون يسبحونك يا ربى ويقولون قدوس أنت يا يسوع المسيح ربنا .
لك القوه والعزه والمجد منذ الدهور فى السماء وعلى الآرض الآن والى الأبد .
يا يسوع ملك المجد يا من نتضرع إليك أنت هو أمس واليوم أنت من يشبهك .
حسنا بالحقيقعه نسجد لمحب البشر الإله الحق الذى صار إنسانا
كل الشعوب تسبح اسم عمانوئيل هو إله اسرائيل .
لا تصرف وحهك عن عبدك وأسمع ابتهالى لأننى أتوسل إليك .
من فى الآله يشبهك يارب لأنك هو أبن اللـه الغير المحوى .
أنت تعرف أفكارى وما فى داخلى فذكرنى برحـمتك وادركنى بخلاصك .
سر اللـه الكلمه ظهر لنا من العذراء .
الواحد من الثالوث الأقدس تجسد من بطن القديسه .
أمتلأ فمنا فرحا لأن الخلاص قد جاء إلينا وعبوديتنا المره قد حلها لنا .
اسمعنا واحفظانا أيها الصالح وكن معنا لأنك أنت عوننا .
نسجـد لك أيها المتحنن ياذا الأسم الحلو بقلب متواضع وركبه جاثيه .
يا أيها السيد ابن اللـه ارحم الخاطئ أنا الحقير لأن خطاياى قد كملت .
يا اللـه محب البشر طويل ألآن الذى صار إنساناً من أجل رأفاته.
اغفر لى يا إلهى خطاياى الأولى من أجل توسلات والده الإله مريم العذراء .
كل نفس تسبح الإله الخالق وترسل التسبيح ذو الكرامه .
أطل أناتك على وأسمع صلاتى وأحفظنى يارب من الشرك المنصوب .

Ge gar `anok pe [email protected] `aribo`y;in `[email protected] ]]ho `[email protected] e;rek senhyt qaroi.
Ditwbh `mmok [email protected] P=,=c paouro `[email protected] e;be tekmet`aga;[email protected] `ariounai nemyi.

 

E;be [email protected] nem pekran =e=;[email protected] matoubo `[email protected] hiten pek=p=n=a =e=;=u.
^ `nhudri`a `[email protected] qen `Tkana `nte ]Galile`[email protected] ouyrp `akouwteb `[email protected] hiten tekcovi`a.

 

=Z `ncop `[email protected] ]naouwst `mmok panou]@ moi nan `[email protected] nem tekmetouro.
Yc ny=e=;[email protected] euhwc `mmok [email protected] eujoc je `,[email protected] I=y=c P=,=c Pen=o=c.

 

:wk te ]jom nem pi`[email protected] nem pi`wou icjen `p`[email protected] qen `tve nem hijen [email protected] ]nou nem sa `eneh.
I=y=c `pouro `nte `p`[email protected] vy`eten twbh `[email protected] `n;ok pe `ncaf nem `[email protected] `n;ok nim pet`oni `mmok.

 

Kalwc qen oume;[email protected] tenouwst `[email protected] pinou] `nta`[email protected] `etafswpi `nrwmi.
Laoc niben [email protected] `e`vran `[email protected] je `n;ok `aly;[email protected] pe V] `mP=i=c=l.

 

`Mpervwnh `[email protected] cabol `[email protected] cwtem `epa][email protected] je ]]ho `erok.
Nim gar qen ninou]@ et`oni `mmok [email protected] je `n;ok pe `[email protected] `mV] pi`a,writoc.

 

`X`woun `nnameu`[email protected] nem petcaqoun `[email protected] qen peknai `aripameu`[email protected] nem pekoujai matahoi.
[email protected] `mV] [email protected] afouwnh `[email protected] `ebolqen ]par;enoc.

 

Piouai `[email protected] qen ]`triac =e=;[email protected] af[icarx `[email protected] qen `;neji `n;y=e=;=u.
Rwn afmoh `[email protected] je pioujai af`i [email protected] tenmetbwk [email protected] afbolc `ebol haron.

 

Cwtem `areh `[email protected] `w pi`aga;[email protected] ek`eswpi [email protected] je `n;ok pe penbo`y;oc.
Tenouwst `mmok `w [email protected] va piran [email protected] qen ou;ebi`o `[email protected] nem oukeli etkwlj.

 

U=c :=c [email protected] nai qa [email protected] `anok qa pi`ela,[email protected] je aujwk `nje nanobi.
V] [email protected] piref`wou `[email protected] vy`etafswpi `[email protected] e;be nefmetsenhyt.

 

<w nyi `ebol panou]@ `nnanobi `nar,[email protected] e;be ni]ho `mmacnou]@ Mari`a ]par;enoc.
"u,y niben [email protected] `eV] piref;ami`[email protected] ce ouwrp `[email protected] `mva pitai`o.

 

`Wou`nhyt `[email protected] cwtem `ena eu,[email protected] P=o=c `areh `[email protected] `ebolha pivas et,y.