Ya Man Labast

Refrain:
Ya man labast akaleel noraneya
fe ilsamawat sataa' ya manahree
be hola baheya

akmalt il engeel
be kol aamal galeel
sert le kol geel ya manahree
manara rohaneya

be amana fe gehadek
we efa fee hayatek
we deyaa' fe salatek ya manahree
ishfaa fee awladek

saleet bela gheroor
dayman bela fetoor
maa' abnaa' ilnoor ya manahree
hayatek nooraneya

fee hola nowraneya
fe theyab ilbir nakeya
nagmak zahee sate' ya manahree
fe ilkineesa ilmafdeya

shafeyt ilkaseeha
we a'tetna naseeha
be mo'gezat sareeha ya manahree
ya fakhr ilbatooleya

tarakt lana mithal
kowit il ehtemal
fokt kol mithal ya manahree
sharaft ilbashareya

tesalee maa' ilsowah
we ilab ma'ak ertah
we om el noor ganbak ya manahree
kol misaa we sabah

izkorna ya abana
amam ilmaseeh mowlana
shafa'tek wayana ya manahree
lel dahr la tansana