Pray for the Holy Gospel :: Proc`euxac;e `uper tou `agiou euaggeliou :: صلوا من أجل الإنجيل المقدس

English Altar Deacon Responses - Raising of Incense

Subdeacon Nader Boulos


English
Coptic
Arabic
Font:

Pray for the Holy Gospel.

Proc`euxac;e `uper tou `agiou euaggeliou.

صلوا من أجل الإنجيل المقدس.

Arabic-English:
Salo min agl el-engel al-moqadas.