an old tape

edited December 1969 in Hymns Discussion
for all coptic songs collectors,
i need your help,
i am looking for songs which i had on an old tape.the tape is called " samehana ya fadena " by cantor Ramses azmy.i really need the songs on it :'( .i know it is a very old one but i hoped that any one could help me

Comments

 • i have samehna ya fadeena but its by boulis malak, i never heard of ramses azmy

  http://www.megaupload.com/?d=BJX6PB2F
  go to the top right of the page
  where it says -- seconds left
  wait till they are over, then click to download

  here are the words for it if u need it

  Forgive me my Redeemer
  And bless me o Lord Jesus
  My eyes are filled with tears
  Pleading for forgiveness

  You are the living God
  Very soon you will come
  You'll come and forgive us
  And wipe away our tears

  With all the world's temptations
  We fall into tribulations
  O strenghen us Lord Jesus
  We are pleading O Lord

  Lord, overlook our sins
  Be gracious unto us
  And place Your hands upon us
  Please bless us one and all

  We are Your hand's creation
  Your servants and Your children
  All sinners and believers
  Lead us to still waters

  O Lord, we are not worthy
  Your gifts we're not deserving
  Your love is overwhelming
  In reverence we bow down

  Our hearts You are seeking
  And blessed is the one listening
  With all his heart repenting
  And with no turning back


  ÓÇãÍäÇ íÇ ÝÇÏíäÇ

  1- ÃäÊ ÅáåäÇ ÇáÍí ÃäÊ ÞÑíÈ ÌÇí
  åÇÊíÌí æÊÚÒíäÇ æÊãÓÍ ÇáÏãæÚ  ÞÑÇÑ

  ÓÇãÍäÇ íÇ ÝÇÏíäÇ ÈÇÑßäÇ íÇ íÓæÚ
  ( ÚíæääÇ ÈÊÑÌÇß ãáíÇäÉ ÈÇáÏãæÚ )2  2- ÊÛÇÖí Úä ÎØÇíÇäÇ ÚÙã áØÝß æíÇäÇ
  ( æÖÚ íÏß ÚáíäÇ æÈÇÑß ÇáÌãæÚ )2  3- äæÕíß ÈÚãá íÏíß ÎÏÇãß æÇáÓÇãÚíä
  ( ÎØÇÉ æãÄãäíä ÃæÑÏåã ááíäÈæÚ )2  4- æáÇ ÍÇÌÉ äÓÊÇåáåÇ ãä Çááí ÇäÊ ÈÊÞÏãåÇ
  ( Ïí ãÍÈÊß ÛãÑÊäÇ äÓÌÏ áß ÈÎÔæÚ )2


 • thx princessmary.it is really good,but i am looking for the voice of cantor Ramses Azmy.anyway i will listen to boules malak till i find what i want.when i get it i will send it so we all can enjoy it,i like cantor Ramses voice.
 • [quote author=PrincessMary link=board=2;threadid=3977;start=0#msg55894 date=1149450049]
  i have samehna ya fadeena but its by boulis malak, i never heard of ramses azmy


  Thanks for putting that song out. Where can I download more from boulis malak?
 • Hey Princess Mary,

  Thanks for sharing that song. Do you have the english "arabic" Lyrics, if that makes sense.

  Plus any other songs to share their great.

  God Bless

  C
 • Samehna ya fadeena
  barekna ya yasoo3
  3yoona betetragak
  malyana bel demoo3

  1-Inta ilahna elhay
  inta ilee kareeban gai
  ha teygee we te3azeena
  we temsah el demoo3

  2-Dayman net3ada 3aleek
  we el 3alem beyeghreena
  aweena aweena
  min fadlak ya yasoo3

  3-taghada 3an khatayana
  3azem lotfak wayana
  wa da3 yadek 3aleena
  we barek el gemoo3

  4-newaseek be 3amal yadeek
  khodamak we el sam3een
  khotah we mo2mineen
  we oradehom lel yanboo3

  5-we la haga nestahelha
  min elly bet ademha
  dee mahebetek ghameretna
  nesgod lak fee kheshoo3

  6-3ala el eloob be tekra3
  we tooba l-ely beyesma3
  we yetoob toba min alboh
  tooba min gheyr regoo3

  conqueror are there any specific songs you are searching for, i have tons of songs, so i dont know what you want me to post?

  orthodox11 here is more for boulis malak
  http://www.saintmina-holmdel.org/Multimedia/index.php
  under spiritual songs, 7th title down
 • Thanks Princess Mary,

  Your awesome. I am not looking for any songs in particular, just more religous songs so I can start listening to them versus american music.

  c
 • [quote author=PrincessMary link=board=2;threadid=3977;start=0#msg55991 date=1149685665]
  orthodox11 here is more for boulis malak
  http://www.saintmina-holmdel.org/Multimedia/index.php
  under spiritual songs, 7th title down


  Shukran!
 • hi shenouda,
  sorry for being late ,i have the tape but i will have to record it on my pc then send it to you .it may take me few days coz i have exams .as soon as i finish,i will send it.
  gbu
Sign In or Register to comment.