Songs Arabic Fairuz Good Friday, Eastern Sacred Songs

Good Friday, Eastern Sacred Songs - Fairuz

Ana Alom ElHazinahAna Alom ElHazinah3:56128 kbpsPlay + Read Lyrics3.61 MB - 128 kbps
Tarik OrshalimTarik Orshalim2:20128 kbpsPlay + Read Lyrics2.13 MB - 128 kbps
Ya Shaaby wa sahbiYa Shaaby wa sahbi2:32128 kbpsPlay + Read Lyrics2.32 MB - 128 kbps
Kamat MariamKamat Mariam3:15128 kbpsPlay + Read Lyrics2.98 MB - 128 kbps
Wa Habibi (O Beloved)Wa Habibi (O Beloved)2:49128 kbpsPlay + Read Lyrics2.59 MB - 128 kbps
Alyoum Olek Ala KhashabaAlyoum Olek Ala Khashaba3:44128 kbpsPlay + Read Lyrics3.42 MB - 128 kbps
Ya Yasso Alhaya NoazemokYa Yasso Alhaya Noazemok3:50128 kbpsPlay + Read Lyrics3.52 MB - 128 kbps
Kamel Elag-ialKamel Elag-ial1:32128 kbpsPlay + Read Lyrics1.4 MB - 128 kbps
AstkiryAstkiry3:21128 kbpsPlay + Read Lyrics3.07 MB - 128 kbps
Almasieh KamAlmasieh Kam2:34128 kbpsPlay + Read Lyrics2.36 MB - 128 kbpsMemorial for HH Pope Shenouda

Share |