Hymns Annual Congregation Responses Ibrahim Ayad part3
Annual Hymns - 3
Ibrahim Ayad
1
Alithos Ghar2:22
2
Annok Pi2:18
3
Ouniati4:27
4
Agios2:09
5
Ouniato0:51
6
Aripresvavin1:17
7
Tovh emepshois2:08
8
Je Efezmarout0:31
9
Tengousht0:40
10
Wanantazer Kiamat Alamwat0:41
11
Tengousht - Gregorian0:56
12
Onnof emmo maria9:44
13
Efrahi 3a Mariam9:38
14
Ariaspas5:17