Hymns Annual Congregation Responses Ibrahim Ayad part1
Annual Hymns - 1
Ibrahim Ayad
1
Tenousht3:03
2
Shere Maria12:15
3
Alleulia Fai Pe Pe1:28
4
Alleulia Je Efmevi1:22
5
Sotis3:31
6
Ni savev tiro9:04
7
Zoxa Patri0:57
8
Tai Shori3:28
9
Teshori1:49
10
Hiten12:19