Alboh Henayen

English
Arabic

1-alboo henayen, hoboh yebayin
In saleeboh kan takfeer
aan khatayana mat we fadana
na'amah ghaneya we hob kebeer

1- قلبه حنين، حبه يبين
إن صليبه دا كان تكفير
عن خطايانا مات وفدانا
نعمة غنية وحب كبير

refrain: sir hayatna dah howa yasoo3
be ne-ranemha be sowt masmoo3
howa el kalema howa allah
howa be rowhoh a'atana haya

* سر حياتنا ده هو يسوع
بنرنمها بصوت مسموع
هو الكلمة وهو الله
هو بروحه أعطانا حياة

2-west el mehna be sor3ah lamahna
yasoo3 el helw we galna awam
al fee we'3o'do in wegoodoo
tamalee ma3ana aman we salam

2- وسط المحنة بسرعة لمحنا
يسوع الحلو وجلنا قوام
قال في وعوده إن وجوده
تملى معانا أمان وسلام

3-nada 'aleena we ba'ah leena meena
we morsa we shat we folk naga
serna safeena fe yad ameena
ta'laa el mowga we ne'ala ma'ah

3- نادى علينا و بقى لينا مينا
ومرسى وشط وفلك نجاة
صرنا سفينة في يد أمينة
تعلى الموجة ونعلى معاه

4-'ein tehrosna we eyd tewaseena
we hay-3adeena le had sama
mahma el ghorba teban leena sa3ba
ha tersee el markeb we ha-nel2ah

4- عين تحرسنا و إيد تواسينا
وهيعدينا لحد سماه
مهما الغربة تبان لينا صعبة
هترسى المركب وهانلقاه