Ana Masyhee Masyhee

English
Arabic

Ana masyhee masyhee
we salybee da2oo fe edeya
we howa fe albee fe albee
a3iz min 3eneya

أنا مسيحى مسيحى
وصليبى دقة فى ايديا
وهو فى قلبى فى قلبى
أعز من عيني

A2ool el aab we eydee
Fo2 rasee da habybee
Rabee yasoo3 fe el sama
we howa a3iz nasybee

أقول الاب وايدى
فوق رأسي دا حبيبى
ربى يسوع فى السماء
وهو اعز نصيبى

A2ool el ibn we eydee
Fo2 batnee da habybee
Nezil fe batn el 3adra
3alashan 3ala el ard yegee

أقول الابن وايدى
فوق بطنى دا حبيبى
نزل فى بطن العذراء
علشان عالارض يجى

A2ool el roh el kodos
we edeya beyn aktafee
da roh el rab feena
yer3ana we ye2aweena

اقول الروح القدس
وايديا بين اكتافى
دا روح الرب فينا
يرعانا ويقوينا