Asrar Kinestna

R: Wahed itneen talata arba3a
khamsa sita sab3ah
homa dol asrar kinestna
ilee beehom ahya

1- wahed sir ilma3modeya
ilee feeh baghtas fe ilmaya
talat marat fe ilmaya bakoon
zay ma yasoo3 kan madfoon

2-iltanee sir ilmayroon
ba3d ilma3modeya yekoon
sita we talateen rashma fe gismee
we roh rabena yehfaz we yesoon

3-talata sir il e3teraf
3alashan neb2ah tamalee nodaf
arooh le aboona ba3d ma atoob
a2olo 3ala kol el zenoob

4-ilrabe3 sir iltanawel
we kaman ismoo sir ilshareka
gasad ilrab we damoh benakhod
a3zam na3ma we akbar baraka

5-ilkhames sir ilkahnoot
beyegee ilbaba ow il motran
bey salee we yersham insan
yekhdem beyt rabena be aman

6-we sir mashet ilmarda
sades sir min il asrar
be zeet yetmisah il3ayan
beyebra2 min kol il akhtar

7-ilsabe3 sir il zeega
yegma3 feeh rabena itneen
we yewahedhom fe gasad wahed
ba3d ma kanoo gasadeen

8- Dee kinestek ya rab 3aroosa
asrarha aswar tehmeeha
tefdal beehim leek mahroosa
min kol 3adew bey2zeeha