Psali Adam for the Vespers of the evening of Resurrection (sunday evening) :: `Ari'alin `mvoou

`Ari'alin `mvoou@ qen ou`cmy `nounof@ je `pouro `nte `p`wou@ I=y=c P=,=c aftwnf.
Bon niben euhwc@ qen ou`cmy `nat,arwf@ je `aV] Pilogoc@ I=y=c P=,=c aftwnf.

. .

Ge gar `n;of pe pennou]@ `amwini marenouwst `mmof@ pihiyb `nte V]@ I=y=c...
Decpota afmou@ qen `tcarx ouoh afkocf@ qen pimah =g `n`ehoou@ I=y=c...

. .

Emmanouyl Pilogoc@ marenhwc `erof@ nem niaggeloc@ I=y=c...
=Z `ntagma niben@ euouwst `mmof@ euws `ebol `ncyou niben@ I=y=c...

. .

Yppe peniwt Adam@ afrasi ouoh afounof@ nem peniwt Abraam@ I=y=c...
:elyl `w ni`provytyc@ `mvoou je piat`stahof@ Pennou] pidecpotyc@ I=y=c...

. .

Ic ni``apoctoloc@ aunau ouoh auounof@ auhiwis qen pikocmoc@ I=y=c...
Ke palin `mfaicojen@ piaggeloc nwou afouonhf@ je `f,y `mpai ma an@ I=y=c...

. . .

Lali `w ]par;enoc@ Mari`a `;mau `m`pounof@ je pesyri `aly;wc@ I=y=c...
Maren;elyl `mvoou@ ouoh `ntenounof@ je `pouro `nte niourwou@ I=y=c...

. .

Nenio] `nar,eoc@ afnahmou pia;nau `erof@ `pcwtyr `mpikocmoc@ I=y=c...
Xmarwout `w vy`etafmou@ ouoh `e`vmou afkwrf@ nem pengenoc afnahmou@ I=y=c...

. .

Ouoh afcw] `mpeflaoc@ `n`hryi qen pefswbs@ `ebolqen pidi`aboloc@ I=y=c...
Pihyib `nte V]@ afmou ouoh afkwrf@ `e`vmou hwc nou]@ I=y=c...

. .

Rwn afmoh `nrasi@ je vya;nau `erof@ va pico[ni et[oci@ I=y=c...
`Cmou `eP=o=c pennou]@ pennyb piat`stahof@ ouoh afjoc `mpairy]@ I=y=c...

. .

Ta`vmyi pihumnodoc@ Dauid pisoutaiof@ efws efjw `mmoc@ I=y=c...
U=c :=c pennou]@ `epi`ctauroc auasf@ ouoh aumou hwc nou]@ I=y=c...

. .

Vai pe pi`ehoou@ `eta P=o=c ;amiof@ maren;elyl `mvoou@ I=y=c...
<ere pi`ctauroc@ `etaues Pa=o=c `erof@ ,ere ]`anactacic@ I=y=c...

. .

"u,y ma`mton nwou@ `w vy`etaftwnf@ ouoh `mpeklaoc nai nwou@ I=y=c...
`W vyetaf[icarx@ ouoh qen pefcwma auasf@ `areh `epeklaoc@ I=y=c P=,=c aftwnf.

. .

 

. .

 

. .

 

. .

 

. .

 

. . .

 

. .

 

. . .

 

. .

 

. .

 

. .

 

. .

 

. . .

`Ari'alin `mvoou@ qen ou`cmy `nounof@ je `pouro `nte `p`wou@ I=y=c P=,=c aftwnf.
Bon niben euhwc@ qen ou`cmy `nat,arwf@ je `aV] Pilogoc@ I=y=c P=,=c aftwnf.

Ge gar `n;of pe pennou]@ `amwini marenouwst `mmof@ pihiyb `nte V]@ I=y=c...
Decpota afmou@ qen `tcarx ouoh afkocf@ qen pimah =g `n`ehoou@ I=y=c...

Emmanouyl Pilogoc@ marenhwc `erof@ nem niaggeloc@ I=y=c...
=Z `ntagma niben@ euouwst `mmof@ euws `ebol `ncyou niben@ I=y=c...

Yppe peniwt Adam@ afrasi ouoh afounof@ nem peniwt Abraam@ I=y=c...
:elyl `w ni`provytyc@ `mvoou je piat`stahof@ Pennou] pidecpotyc@ I=y=c...

Ic ni``apoctoloc@ aunau ouoh auounof@ auhiwis qen pikocmoc@ I=y=c...
Ke palin `mfaicojen@ piaggeloc nwou afouonhf@ je `f,y `mpai ma an@ I=y=c...

Lali `w ]par;enoc@ Mari`a `;mau `m`pounof@ je pesyri `aly;wc@ I=y=c...
Maren;elyl `mvoou@ ouoh `ntenounof@ je `pouro `nte niourwou@ I=y=c...

Nenio] `nar,eoc@ afnahmou pia;nau `erof@ `pcwtyr `mpikocmoc@ I=y=c...
Xmarwout `w vy`etafmou@ ouoh `e`vmou afkwrf@ nem pengenoc afnahmou@ I=y=c...

Ouoh afcw] `mpeflaoc@ `n`hryi qen pefswbs@ `ebolqen pidi`aboloc@ I=y=c...
Pihyib `nte V]@ afmou ouoh afkwrf@ `e`vmou hwc nou]@ I=y=c...

Rwn afmoh `nrasi@ je vya;nau `erof@ va pico[ni et[oci@ I=y=c...
`Cmou `eP=o=c pennou]@ pennyb piat`stahof@ ouoh afjoc `mpairy]@ I=y=c...

Ta`vmyi pihumnodoc@ Dauid pisoutaiof@ efws efjw `mmoc@ I=y=c...
U=c :=c pennou]@ `epi`ctauroc auasf@ ouoh aumou hwc nou]@ I=y=c...


Vai pe pi`ehoou@ `eta P=o=c ;amiof@ maren;elyl `mvoou@ I=y=c...
<ere pi`ctauroc@ `etaues Pa=o=c `erof@ ,ere ]`anactacic@ I=y=c...

"u,y ma`mton nwou@ `w vy`etaftwnf@ ouoh `mpeklaoc nai nwou@ I=y=c...
`W vyetaf[icarx@ ouoh qen pefcwma auasf@ `areh `epeklaoc@ I=y=c P=,=c aftwnf.

. .

. .

. .

. .

. . .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . .

. .

. . .

. .

. .

. .

. .

. . .

Last Updated: Oct 28, 2014 07:50:32 AM by minatasgeel
Added: Mar 4, 2006 12:57:50 PM by mmatt95