5th of the Roumi :: Ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ Ⲡⲟ̅ⲥ̅ :: الخامس من الرومي

Coptic
Arabic
Font:

Ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉ̀ⲧⲁϥϣⲁⲛϣ: ⲛ̀ⲛⲉⲓⲟϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇ̀ⲣⲩⲙⲟⲥ: ⲁϥⲛⲁϩⲙⲟⲩ ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓⲟ̀ⲩⲱⲛϣ: ⲉⲧϩⲱⲗⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ.

ها هوذا الرب الذي أعال آبائك في البرية وأنقذهم من ذائب المجرب الخاطفة.

Ⲁϥⲧⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ: ⲁϥⲧ̀ⲥⲱⲟ̀ⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲱⲟ̀ⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲧⲣⲁ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲱⲣⲡ ⲉ̀ⲛⲟⲩⲡ̀ⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲩ: ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲙⲓⲕⲣⲱⲛ ⲥⲓⲙⲓⲱⲛ ⲫⲉⲇⲣⲁ.

وأطعمهم المن جميعاً وسقاهم الماء من صخرة صماء. ثم أعلن لمشائخهم وشبانهم آيات بهية.

Ⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲙ̀ⲙⲟ ⲛ̀ⲟ̀ⲩⲧⲟⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ: Ⲁ̀ⲇⲁⲙ ⲧⲟⲩ ⲅⲏⲓⲛⲟⲩ ⲑⲩⲅⲁⲧⲏⲣ: ⲉⲑⲣⲉϥ ⲥⲱϯ ⲛ̀ⲛⲏⲉ̀ⲧⲁⲩⲣⲁⲛⲁϥ: ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲩⲙⲫⲏⲧⲟⲩ Ⲡⲁⲧⲏⲣ.

إختارك مسكناً له يا إبنه آدم الأرضي ليخلص الذين أرضوه فأفرحي يا عروسة الآب.

Ⲁ̀ⲣⲉϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲫⲉ ⲙ̀ⲙⲁϩⲥ̀ⲛⲟⲩϯ: ⲉⲧⲥⲟⲃϯ ⲉ̀ⲡⲓⲟ̀ⲩⲱⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲏⲓ: ⲁϥϣⲁⲓ ⲛ̀ϧⲏϯ ⲱ̀ ϯⲙⲁⲥⲛⲟⲩϯ: ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲣⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

صرت سماء ثانية معدة للنور الحقيقي وأشرق منك يا والدة الإله شمس البر.

Ⲁ̀ⲣⲉϫ̀ⲫⲟϥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲡ̀ⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ: ⲁϭⲛⲉ ϫ̀ⲣⲟϫ ⲟⲩⲇⲉ ⲫ̀ⲑⲁⲣⲥⲓⲁⲛ: ⲕⲉ ⲱⲥ ⲁⲩⲧⲱⲥ ⲧⲏⲥ ⲁ̀ⲗⲏⲑⲓⲁ: ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲇⲓⲭ̀ⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲁⲛ.

ولدته بالنبوة بغير زرع ولا فساد وهو بالحقيقية كما هو بغير افتراق.

Ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛϥ ⲙ̀Ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲫⲁ ⲡⲓⲱ̀ⲟⲩ: ⲙⲁⲣⲉⲛϩⲱⲥ ⲉ̀ⲣⲟϥ ϩⲱⲥ Ⲑⲉⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉⲛϫⲱ ⲛⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ: ϩⲱⲥ ⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲇⲓⲕⲉⲟⲥ.

في حضن أبيه الممجد فلنسبحه كإله ونمدحه مع أمه كإنسان صالح صديق.

Ⲧⲉⲛϯⲱ̀ⲟⲩ ⲛⲉ ⲱ̀ ⲑⲏⲉ̀ⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲧ: ϣⲁ ⲡⲓⲛⲓϥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲗⲉⲩⲧⲉⲟⲥ: ϫⲉ ⲁⲣⲉϫⲓⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ⲟⲩϩ̀ⲙⲟⲧ: ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲉⲚⲟⲩϯ Ⲩⲓⲟⲥ Ⲑⲉⲟⲥ.

نمجدك أيتها المباركة، إلى النفس الأخير، لأنك وجدت نعمة، عند إلهك ابن الله.