Nawary, Nawary, Nawary

Refrain:
Nawary, Nawary
Ya Kineysat El Massih
Nawary, Nawary, Nawary

Fi eed showhadek el abrear el qideeseen
Nawary, Nawary, Nawary

REFRAIN

Fil nayrouse fil nayrouse zikra el showada
El Qideeseen, El Qideeseen, El Qideeseen

REFRAIN

Wil Dahm sal yama sal anhar dahm el showhada
Dahm el abraer Dahm el atharr dahm el abtal

REFRAIN

El Qideeseen El Showhada libso tagan
Wel akaleel El akaleel El akaleel

REFRAIN

Ya Rab ifhaz lina imanena wa orhos lina batrakna
Nawary, Nawary, Nawary

REFRAIN (x2)