Acts Response for St. Teji :: <ere peniwt

English
Coptic
Font:

Shere peniot ethowab enzikeos pinishti khen niakeeteec avva teji theofanioc

<ere peniwt =e=;=u. `ndikeoc pinis] qen niackytyc abba Teji ;eouvanioc pimenrit