Gospel Response :: Twbh `mP=o=c `e`hryi :: مرد الإنجيل

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ peniwt =e=;=u `ndikeoc@ abba Senou] piar,yman`drityc@ `ntef,a nennobi nan `ebol.