Gospel Response :: Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn :: مرد الإنجيل

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ `w pia;lovoroc `mmarturoc@ pa=o=c `pouro Gewrgioc@ `ntef,a nennobi nan `ebol.