Special Hymn :: Marenwtp `n=z `nrwmi :: لحن خاص

Marenwtp `n=z `nrwmi eumeh `m=p=n=a nem covi`a `nten,au hijen tai`,fi`a `nten `crwft `e]`proceu,y.

Baralex
Etaucwtp `n`Ctevanoc ouai pe `ebolqen pi=z `nrwmi `n`;myi pe `nat`ariki efmeh `m=p=n=a nem covi`a.

Nicaq nem niar,y`ereuc au;wou] `ejen Ctevanoc `mpou `sjemjom e]covi`a nem pi=p=n=a etcaji `nqytf.

Twbh `mP=o=c `e`hryi `[email protected] `wpiar,ydi`akwn et`[email protected] `Ctevanoc pisorp `mmarturoc `ntef,a nennobi nan `ebol.