The Great Hoos :: P=o=c aiws oubyk cwtem `eroi :: الهوس الكبير للعيد

Coptic
Arabic

P=o=c aiws oubyk cwtem `[email protected] ma`h;yk `e`tcmy `nte pa]ho `e`pjintaws `e`pwsi [email protected] mareccw`outen `mpek`m;o `nje ta`proc`eu,y. Allylouia.

يا رب إليك صرخت فاستمعني أنصت إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك لتستقم صلاتي قدامك . هلليلويا .

`P`qrw`ou `mP=o=c hijen nimw`[email protected] V] `nte `p`w`ou af`[email protected] P=o=c hijen hanmw`ou euos. Allylouia.

صوت الرب على المياه إله المجد أرعـد الرب على المياه الكثيرة. هلليلويا.

`P`qrw`ou `mP=o=c qen [email protected] `p`qrw`ou `mP=o=c qen ounis] `mmetcai`[email protected] `p`qrw`ou `mP=o=c ef`ecob] `nhan`[email protected] ouoh `fna[wrp `nhaniah`ssyn `ebol. Allylouia.

صوت الرب بقوة صوت الرب بجلال عظيم صوت الرب يرتب الأيا ئل ويكشف الغياض. هلليلويا.

Qen `pcaji `mP=o=c autajro `nje nivyou`i ouoh noudunamic tyrou `ebol hiten pi`pneuma `nte rwf. Allylouia.

بكلمة الرب تشددت السموات وبروح فيه كل قواتها. هلليلويا.

Vy`et;w`ou] `nnimw`ou `nte `viom `m`vry] `nou`[email protected] ouoh af,w `nninoun qen han`ahwr. Allylouia.

الجامع مياه البحار كأنها فى زق ووضع الأعماق في كنوز. هلليلويا.

}na`erpekmeu`i P=o=c qen `pkahi `nte piIordanyc nem Ermwnim `ebol qen pikouji `ntw`ou. Allylouia.

اذكر يا رب في أرض الأردن وحرمون من الجبل الصغير. هلليلويا.

`Vnoun afmou] oube `vnoun eu`cmy `nte [email protected] nekrw`ous tyrou nem nekjol au`i `e`hryi `ejwi. Allylouia.

العمق نادى العمق بصوت ميازيبك كل تياراتك أتت علـَّي. هلليلويا.

Auws ouoh au`s;orter `nje nimw`[email protected] au`s;orter `nje nitw`ou qen pef`[email protected] niou`oi `nte `viaro ce`;ro `n`;baki `mV] `ounof. Allylouia.

عجت المياه وأضطربت وتقلقلت الجبال بعزته مجاري الأنهار تفرح مدينة اللـه. هلليلويا.

Vy`et`s;orter `n]ou`ysci `nte `viom nem `t`cmy `nte [email protected] `viaro `nte V] afmoh `mmw`ou. Allylouia.

المقلق سعة البحر وصوت امواجه وأمتلأ نهر اللـه مياه. هلليلويا.

`N;ok aktajro `m`viom qen tekjom `n;ok [email protected] `nni`avyou`i `nte ni`drakwn hijen nimw`[email protected] `n;ok aklec ni`avyou`i `nte pi`[email protected] ouoh aktyif `n`qre `mpilaoc `nte ni`e;aus. Allylouia.

أنت شددت البحر بقوتك أنت سحقت رؤوس التنانين على المياه أنت رضضت رؤوس التنانين وأعطيتهم طعاماً لشعب الحبشة. هلليلويا.

`N;ok akvwji `nnimoumi nem [email protected] vwk pe pi`eho`ou vwk on pe pi`ejwrh. Allylouia.

أنت فجَّرت العيون والأودية، لك هو النهار ولك هو الليل أيضاً. هلليلويا.

V] aunau `erok `nje hanmw`ou aunau `erok `nje hanmw`ou ouoh au`erho]@ au`s;orter `nje ninoun `nten `p`asai `n`t`cmy `nte hanmw`[email protected] ni[ypi au] `ntou`[email protected] ke gar nekco;nef [email protected] `t`cmy `nte nekqarabai qen pi`tro,oc. Allylouia.

أبصرتك المياه يا اللـه رأتك المياه فـفـزعت اضطربت اللجج من كثرة دوى المياه أعطت السحاب صوتها لأن سهامك تسير صوت رعـودك فى البكرة. هلليلويا.

Nekcetebryj auerou`wini `e][email protected] afkim ouoh af`c;erter `nje `pkahi. Allylouia.

أضاءت بروقك المسكونة تزلزلت الأرض وأرتعدت. هلليلويا.

V] `ere pekmwit `n`qryi qen `[email protected] ouoh nekma `mmosi qen hanmw`ou euos. Allylouia.

يا اللـه فى البحر طريقك مسالكك المياه الكثيرة. هلليلويا.

`N;ok etoi `nnyb `e`p`amahi `nte `[email protected] ouoh `pkim `nte nefjol `n;ok sak`;ref`hrour. Allylouia.

أنت تسود على عزة البحر وحركة أمواجه أنت تهدى. هلليلويا.

Ei`e,w `ntefjij qen `[email protected] ouoh tef`ou`inam qen haniarw`ou. Allylouia.

جعل فى البحر يده وفى الأنهار يمينه. هلليلويا.

Autw`ounou `nje haniarw`[email protected] P=o=c au[ici `ntou`cmy `nje haniarw`ou `ebol ha `t`cmy `nte hanmw`ou euos. Allylouia.

قامت الأنهار يا رب رفعت الأنهار صوتها من صوت مياة كثيرة. هلليلويا.

Han`svyri ne nirw`ous `nte `[email protected] `foi `svyri `nje P=o=c qen ny`et[oci. Allylouia.

عجيبة هى أهوال البحر عجيب هو الرب فى الأعالي. هلليلويا.

Marou`ounof `nje nivyou`[email protected] ouoh maref;elyl `nje `[email protected] marefkim `nje `viom nem pefmoh [email protected] Eu`erasi `nje nimesso] nem hwb niben `ete `nqytou. Allylouia.

لتفرح السموات ولتبتهج الأرض وليتحرك البحر وجميع ملئه تفرح البقاع وكل ما فيها. هلليلويا.

Tote eu`e;elyl `nje ni`ssyn tyrou `nte piiah`[email protected] `ebol qa`thy `m`pho `mP=o=c je `fnyou je `fnyou `e]hap `e`pkahi. Allylouia.

حينئذ يبتهج كل شجر الغاب من قدام وجه الرب لأنه يأتى ليدين الأرض. هلليلويا.

Marefkim `nje `viom nem nefmoh [email protected] haniarw`ou eu`ekwlh `nnouji [email protected] ouoh nitw`ou eu`e;elyl `mpe`m;o `mP=o=c je af`i `e]hap `e`pkahi. Allylouia.

فليتحرك البحر وكل امتلائه الأنهار تصفق بأيديها جميعاً والجبال تبتهج أمام وجه الرب لأنه أتى ليدين الأرض. هلليلويا.

`Vnoun `m`vry] `nou``hbwc `njwlh `ntaf hanmw`ou eue`ohi `eratou `ejen nitw`ou `ebolqen tek`epitimia [email protected] `nten`t`cmy `nte nekqarabai eue`erho]@ hantw`ou euna `e`[email protected] ouoh hanmesso] eunyou `epecyt `epima `etakhicen] `mmof nw`ou. Allylouia.

كساه العمق مثل الثوب وعلى الجبال تقف المياه من انتهارك تهرب ومن صوت رعـودك تجزع تصعد الجبال وتنزل البقاع إلي الموضع الذى أسسته لها. هلليلويا.

Vy e;ou`wrp `nhanmoumi `ebolqen [email protected] eu`ecini qen `;my] `nhantw`ou `nje hanmw`ou. Allylouia.

الذي يرسل العيون فى الأودية وفى وسط الجبال تعبر المياه. هلليلويا.

`Viom afnau ouoh [email protected] ouoh piIordanyc afkotf `evahou nitw`ou eu`e;elyl `m`vry] `nhan`[email protected] ouoh nikalamvo `m`vry] `nhanhiyb `necw`ou. Allylouia.

أبصر البحر فهرب والأردن رجع إلى خلف ارتكضت الجبال مثل الكباش والآكام مثل حملان الضان. هلليلويا.

Oupetsop `viom je akvwt ouoh `n;ok piIordanyc je akkotk `evahou nitw`ou je `ateten;elyl `m`vry] `nhan`wili nem nikalamvo `m`vry] `nhanhiyb ``n`ecw`ou. Allylouia.

مالك أيها البحر أنك هربت وأنت أيها الأردن أنك رجعت إلى خلف ويا جبال أنك ارتكضت مثل الكباش والتلال مثل حملان الغنم. هلليلويا.

`Pkahi afkim `ebol qa`thy `m`pho `mP=o=c nem `ebol qa`t`hy `m`pho `mV] `nIakwb. Allylouia.

تزلزلت الأرض من قدام وجه الرب ومن قدام وجه إله يعقوب. هلليلويا.

Marou [acf qen `tek`klycia `nte [email protected] ouoh marou `cmou `erof hi`tka;edra `nte ni`[email protected] je af,w `noumetiwt `m`vry] `nhan `ecw`ou eu`enau `nje ny`etcou`wn ouoh eu`e`ounof. Allylouia.

فليرفعوه في كنيسة شعبه . وليباركوه فى مجلس الشيوخ لأنه جعل أبـوة مثل الخراف يُبصر المستقيمون ويفرحون. هلليلويا.

Afwrk `nje P=o=c ouoh `nnef`ouwm `n`h;[email protected] je `n;ok pe `vouyb sa `[email protected] kata `ttaxic `mMel,icedek. Allylouia.

حلف الرب ولا يندم أنك أنت هو الكاهن إلي الأبد على طقس ملشيصاداق. هلليلويا.

V] ef`esenhyt [email protected] ef`e`cmou `[email protected] ef`eouwnh `mpefho `e`hryi `[email protected] ouoh ef`enai nan. Allylouia.

ليترأف اللـه علينا ويباركنا وليظهر وجهه علينا ويرحمنا. هلليلويا.

P=o=c nohem `mpeklaoc `cmou `etek`[email protected] `amoni `mmw`ou [acou sa `eneh. Allylouia.

يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك ارعهم وارفعهم إلي الأبد. هلليلويا.

Nim pe picabe ouoh `ntef`areh `enai ouoh `nceka] `eni nai `nte P=o=c. Allylouia.

من كان حكيماً فليحفظ هذه وليفهم مراحم الرب. هلليلويا.

Cmou `[email protected] ic ]met`anoi`a ,w nyi `[email protected] naio] nem na`cnyou `slyl `e`hryi `[email protected] qen ouagapy ]]ho `erwten `aripameu`i.

 

Doxa Patri ke Ui`w ke Agi`w `Pneumati. Ke nun ke `a`i ke ictouc `e`wnac twn `e`wnwn `amyn. A=l Kuri`e `ele`ycon Kuri`e `ele`ycon Kuri`e `ele`ycon.